Svenskarna mindre oroade över förändringarna när det kommer till klimatet

Av på 11 november, 2018
Arkivbild

EIB:s klimatundersökning –Svenskarna mindre oroade över klimatförändringarna än andra EU-medborgare. EIB:s klimatundersökning som publicerades i dag visar att 63 % av svenskarna beskriver sig själva som oroade eller mycket oroade när de tänker på klimatförändringarna, medan genomsnittet i EU är 78 %.

Resultaten understryker den oro som EU-medborgarna känner och behovet av att agera innan de internationella delegaterna träffas för COP24, som äger rum den 3–14 december i Polen.

Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde i dag, tillsammans med det globala opinionsundersökningsföretaget YouGov, en helt ny undersökning om medborgarnas känslor kring klimatförändringarna i Europeiska unionen, USA och Kina.

EIB:s klimatundersökning visar att svenskarna är mindre medvetna om farorna med klimatförändringarna än EU-medborgare i allmänhet. 51 % av svenskar anser att klimatförändringarna redan är ett hot mot mänskligheten medan EU-genomsnittet är 59 %. Undersökningen visade också på en geografisk skillnad mellan invånare i södra Europa som är särskilt oroade över effekterna av klimatförändringarna, och nordeuropéer som är mindre oroade.

Undersökningen pekar även på en betydande skillnad mellan könen i Sverige: 74 % av de svenska kvinnorna är oroade över den påverkan som klimatförändringarna har medan endast 52 % av männen känner på samma sätt. Generationsskillnader kan också noteras: de yngre generationerna är mer klimatmedvetna än de äldre. I Sverige tror 59 % av milleniegenerationen, de som är 18–34 år, att den globala uppvärmningen beror på människans verksamhet medan endast 36 % av de äldre (65+) är av den uppfattningen.

Trots en uppmuntrande utveckling inom klimatmedvetenhet i hela Europa framgår det av undersökningen att det fortfarande återstår mycket att göra när de internationella beslutsfattarna reser till Polen för den globala klimatkonferensen COP24 nu i december. EIB:s klimatundersökning visar att 20 % av EU-medborgarna fortfarande inte känner sig oroade när de tänker på klimatförändringar, trots varningarna från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om att effekten av den globala uppvärmningen kommer att få betydande konsekvenser på ekosystem, samhällen och ekonomier över hela världen.

Jämfört med USA och Kina har EU-medborgarna betydligt större förståelse för utmaningarna med klimatförändringarna. 78 % av européerna beskriver sig själva som oroade eller mycket oroade över klimatförändringarna, jämfört med 65 % i Kina och 63 % i USA. I undersökningen konstaterades också att det endast finns en mycket liten andel skeptiska EU-medborgare (6 % är inte säkra på att klimatförändringarna sker och 1 % förnekar dem). Det här skiljer sig från den heterogena uppfattningen om klimatförändringarna i USA där en tredjedel av amerikanerna beskriver sig själva som mycket oroade medan upp till 14 % uttrycker sig skeptiskt när det gäller klimatförändringarna.

Monica Scatasta (chef för miljö-, klimat- och sociala frågor inom EIB) – För tre år sedan nådde vi en global överenskommelse om vad som behöver göras för att förhindra katastrofala klimatförändringar. Men framstegen sker fortfarande för långsamt. EU-medborgarna förefaller ha större förståelse för riskerna och vilka åtgärder som krävs jämfört med allmänheten i USA och Kina, och vi behöver fortfarande göra mer för att sporra det internationella samfundet att vidta åtgärder vid COP24 i Polen. Som världens största finansiär av klimatåtgärder fortsätter vi att sätta klimatåtgärderna i centrum för vårt arbete, och anser att medborgarnas bidrag är avgörande om vi vill att målen i Parisavtalet ska bli verklighet.

Svenskarnas känslor kring klimatförändringarna:

  • 19 % känner sig mycket oroade när de tänker på klimatförändringarna.
  • 44 % känner sig oroade när de tänker på klimatförändringarna.
  • 48 % anser att klimatförändringarna huvudsakligen orsakas av människans verksamhet.
  • 10 % anser att klimatförändringarna till största delen orsakas av naturliga förändringar i miljön.
  • 51 % bedömer att klimatförändringarna redan har blivit ett hot mot mänskligheten.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in