Svenskarna toppar Europaligan i onlineshopping

By on 23 november, 2022
Arkivbild

Sverige ligger i topp i Europa när det kommer till att handla online. Nu publicerar PayPal Holdings, Inc. resultatet från studien e-Commerce Index Europe 2022, där över 15 000 personer i tolv Europeiska länder har intervjuats om sina e-handelsvanor.

Svenskar gör i snitt 4,1 köp i veckan digitalt och vi spenderar mest pengar online av alla de undersökta länderna med 4815 kr i månaden inklusive alla typer betalningar via nätet.

– Svenskar är vana internetshoppare, vi spenderar mycket pengar på nätet och är inte oroliga för att göra även stora köp på nätet, säger Jonas Breding, chef för norra Europa på PayPal.

Studien bekräftar bilden av svenskar som ett digitalt moget folk som gör en stor del av sina inköp online, har hög tilltro till e-handel och som även är bland de mest medvetna när det kommer till att välja företag och varumärken baserat på sina värderingar. Av alla de länder som undersöktes är Sverige näst högst när det kommer till att fatta ett shoppingbeslut baserat på sina värderingar. 51 procent av alla svenskar uppger  att de gjort detta.

– Svenska konsumenter är bland de mest medvetna i hela Europa, enligt vår studie, när det kommer till frågor som arbetsrätt, miljö och klimat. Det är i linje med andra undersökningar vi gjort tidigare och bekräftar att e-handlare som vill vara framgångsrika på den svenska marknaden måste vara beredda på att deras kunder kommer ställa höga krav på hållbarhet och etiska frågor, säger Jonas Breding.

Studien frågade särskilt om vilken typ av värdering som varit avgörande vid ett inköpsbeslut, där angav 35 procent att frågan om arbetares rättigheter varit avgörande. Det är en siffra som visar på att arbetsrättsliga frågor har en stark ställning i Sverige. Andelen svaranden som menade att deras värderingar kring miljö och klimat fått styra ett köp var i jämförelse 28 procent.

Ett ytterligare tecken på svenskarnas digitala mognad är den höga tilliten inför att handla på nätet. Av alla de undersökta länderna är Sverige näst längst ner på antal svaranden som uppger att oro för att ett köp är osäkert har hindrat dem från att göra ett köp. I Sverige litar vi generellt på de sidor vi handlar ifrån, vilket tyder på att onlineshopping i Sverige är så pass etablerat att det fungerar väl och att få har erfarenheter av bedrägerier. Svenskarna använder i hög grad sina mobiler för att göra inköp (56 procent uppgav att de föredrar mobilen), vilket var näst högst bland de tillfrågade länderna.

Detta är i linje med en Sifo-undersökning som PayPal nyligen låtit genomföra i Sverige. Denna visade att svenskar i hög grad låter värderingar styra när de väljer vilka företag och varumärken de handlar från, bland annat  var det enbart fem procent av de svaranden i den studien som ansåg att ett lågt pris var viktigare än olika hållbarhetsfrågor. 

– Vi har sett det här mönstret även i andra studier vi gjort vilket understryker de slutsatser vi dragit tidigare. Att en transparent dialog kring sitt företags hållbarhet och vilken påverkan ens produkter har på både samhälle och miljö, är av yttersta vikt för de företag som vill lyckas med sin e-handel i Sverige, sammanfattar Jonas.

Ekonomi | Sverige/Europa
Örebronyheter

Källa PayPal

You must be logged in to post a comment Login