Svenskarna trötta på klyschiga bostadsannonser

Av på 17 november, 2018

Svenskarna tycker att bostadsannonser är generiska, klyschiga och orealistiska. Det framgår av en undersökning som gjorts på uppdrag av Fastighetsbyrån. Spekulanter efterfrågar istället en mer mångsidig bild av sitt framtida hem.

Fastighetsbyrån har undersökt hur svenskarna uppfattar bostadsannonser – och domen är hård. Nära varannan svensk (47 %) anser att bostadsannonser är generiska*. Lika många tycker att de innehåller klyschor. Denna bild förstärks om man varit i kontakt med mäklare det senaste året. Endast åtta procent anser att bostadsannonserna ger en realistisk och korrekt bild av verkligheten.

Bland annat så tror jag att resultaten hänger ihop med en allmän trötthet kring en polerad och retuscherad verklighetsbild i marknadsföring och sociala medier. Vi kommer ju fortsätta visa bostäder från deras bästa sida men måste ju fundera på hur vi kan göra det på ett mer personligt sätt, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.

Birgitta Vitestam Blomqvist, forskare i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet, har kommit fram till att ”hemkänsla” är den viktigast faktorn för spekulanter när de ska köpa en lägenhet.

– Mina forskningsresultat visar bland annat på att hemkänsla är den viktigaste faktorn vid bostadsaffären. Ett hem är en plats som kopplas till förankring, trygghet och säkerhet men det är olika hur detta upplevs. Om bostadsannonserna blir mer nyanserade hjälper det köpare att bestämma om bostaden kan fungera som ett hem eller inte, säger Birgitta Vitestam Blomqvist, forskare i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet.

Köpare söker en personligare bostadsbeskrivning 
En Novus-undersökning visar även att två av tre (65 %) svenskar vill ta del av säljarens personliga beskrivning av bostaden, som komplement till mäklarens. Fastighetsbyrån har därför tagit fram verktyget ”Säljaren berättar” där säljaren kan presentera sitt hem med egna ord.

– Det perfekta hemmet definieras ju inte av antal rum eller kvadratmeterpris, det handlar snarare om livet som äger rum innanför väggarna. Med ”Säljaren berättar” får säljaren möjlighet att med egna ord dela med sig av sina upplevelser av bostaden. Samtidigt får spekulanter större inblick och en mer personlig beskrivning, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.


Om undersökningarna
*Undersökningen genomfördes av Reagera marknadsanalys, på uppdrag av Fastighetsbyrån, mellan den 31:a januari 2018 och 6:e februari 2018. Kartläggningen genomfördes online till medlemmar i en webbpanel och målgruppen är svenska allmänheten 20-64 år. Totalt deltog 1002 personer i undersökningen.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-6 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Undersökningsfrågor:
Om du tänker på hur mäklares bostadsannonser är utformade (text och bild), i vilken utsträckning tycker du att följande egenskaper stämmer in (Reagera)?

 • Generiska 47 % (55 % bland de som varit i kontakt med mäklare senaste året)
 • Text innehåller klyschor 47 % (54% bland de som varit i kontakt med mäklare senaste året)
 • Inspirerande bilder 41 %
 • Säljande text 34 %
 • Opersonliga 25 %
 • Informativ text och fakta 24 %
 • Väcker känslor 18 %
 • Faktabaserade 13 %
 • Tråkiga 10 %
 • Realistiska (ger en korrekt bild av verkligheten) 8 %


Hur ställer du dig till att ta del av säljarens personliga beskrivning av bostaden du är intresserad av att köpa som komplement till mäklarens beskrivning (Novus)?

 • Mycket positiv 21 %
 • Ganska positiv 43 %
 • Varken eller 32 %
 • Ganska negativ 3 %
 • Mycket negativ 1 %

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in