Svenskarna väljer mer hållbara produkter

By on 21 maj, 2017
Henrik Julin, verkställande direktör, och Agneta Påander, CSR-direktör, på Orkla Foods Sverige är stolta över att försäljningsmålet för de mest hållbara produkterna överträffades 2016.

När svenskarna väljer mat och dryck väljer de att köpa mer hållbara produkter. Det visar resultatet av förra årets försäljning av Orkla Foods Sveriges mest hållbara produkter*. Målet är att öka den årliga försäljningen av hållbara produkter med 5 procent, 2016 ökade försäljningen med 10 procent.

Viktiga milstolpar under 2016:

  • Genom att erbjuda hälsosammare produkter minskade mängden tillsatt socker
    med 90 ton och salt­mängden reducerades med 30 ton.
  • Hela Kalles Kaviar sortiment blev MSC-certifierat.
  • Lansering av naturbetesbiffar till restaurangmarknaden.
  • Försäljning av KRAV-märkta produkter ökade med 31 procent, ekologiska produkter ökade med 37 procent och MSC-märkta produkter ökande med 8 procent.
  • Införandet av förnyelsebar elenergi på alla nio anläggningarna och på huvudkontoret i Malmö. Merparten kommer från Orklas eget vattenkraftverk.

Allt om detta och mycket mer finns att läsa i Orkla Foods Sveriges hållbarhetsrapport 2016.

– Som en av Sveriges största aktörer i livsmedelsbranschen kan vi verkligen göra skillnad. Vi har fantastiska möjligheter att påverka, men vi har också ett ansvar att vårda och utveckla förtroendet för oss som företag och för våra produkter, säger Agneta Påander, CSR-direktör Orkla Foods Sverige. Vi fortsätter arbetet med oförminskad kraft med en rad initiativ inom de fyra fokuserade områdena hälsa, matsäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login