Svenskarnas shoppingvanor positiv effekt på klimatet

Av på 24 april, 2021

Nya insikter från Mastercard och den svenska fintech-startupen Doconomy visar att svenskarnas shoppingvanor under pandemin har haft en positiv effekt på klimatet. Koldioxidavtrycket från inköp med Mastercard-kort, inom de vanligaste konsumentkategorierna, minskade med 9 procent i Sverige under 2020 jämfört med 2019. En färsk undersökning visar också att 76 procent av svenskarna är villiga att ändra sitt beteende för att bekämpa klimatförändringar och hållbara utmaningar under 2021.

Insikterna, som tagits fram med hjälp av Doconomy och Åland Index, visar att de inköp som gjordes med Mastercardkort, inom de vanligaste konsumentkategorierna, under 2020 stod för cirka 13,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Under 2019 var motsvarande siffra 15,3 miljoner ton CO2e. Det innebär en minskning med cirka 1,4 miljoner ton, eller 9 procent.

Minskningen indikerar att pandemin har haft en stor inverkan på svenskarnas koldioxidavtryck genom förändrade konsumtionsvanor, när vi spenderat mer tid hemma. Samtidigt visar en ny konsumentundersökning från YouGov att så många som 40 procent av svenskarnas tycker att det är viktigare att minska sitt koldioxidavtryck idag jämfört med före pandemin.

”Vi ser en tydlig trend där allt fler vill konsumera medvetet och bidra till en hållbar framtid. Genom Mastercards samarbete med Doconomy och Åland Index kan vi dela insikter kring hur konsumtionsmönster påverkar CO2-avtrycket vilket vi hoppas ska uppmuntra ännu fler att göra hållbara val”, säger Erik Gutwasser, President Mastercard Norden och Baltikum.

Med de nya insikterna, vill Mastercard bidra till att utbilda och engagera kring ökad medvetenhet och hållbar konsumtion. Mastercard har också genom samarbetet med Doconomy nyligen implementerat Mastercard Koldioxidkalkylator i sitt globala nätverk som innebär att alla banker nu kan erbjuda tjänsten till sina användare. Det gör det alltså möjligt för konsumenten att direkt se vilken klimatpåverkan deras konsumtion har.

”Tillsammans med Mastercard vill vi göra det enklare för alla att förstå hur våra vardagliga konsumtionsval påverkar klimatet. Med Doconomys tjänst Åland Index som beräkningsmodell presenteras marknadsledande CO2-data kopplat till varje köp. Det gör det enklare att både förstå och agera på sin egen påverkan och bidra till en hållbar utveckling”, säger Mathias Wikström, VD på Doconomy

Utöver koldioxidkalkylatorn erbjuder Mastercard andra miljöfokuserade produkter och tjänster, till exempel betalkort tillverkade av hållbara material för att minska plastavfall. Mastercard har också lovat att uppnå netto nollutsläpp till 2050 och bygga vidare på befintliga åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med FN:s mål om max 1,5°C temperaturhöjning globalt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mastercard

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in