Svenskarnas stöd räddade liv i årets värsta humanitära kriser.

Av på 28 maj, 2013

Flyktingkatastrofen i Sydsudan, den kroniska humanitära krisen i Kongo-Kinshasa, sjukhus i Afghanistan och undernäring i Somalia. Hit gick det största stödet från svenska Läkare Utan Gränser under 2012. Det visar organisationens årsredovisning som släpps idag.

Flyktingkatastrofen i Sydsudan var den kris som svenska folket genom sitt stöd till Läkare Utan Gränser bidrog med allra mest pengar till 2012 och den var också organisationens största insats under året. Totalt gick 38 miljoner kronor från den svenska allmänheten och Sida till att ge livräddande sjukvård till människor i Sydsudan. Hit skickades också flest svenska fältarbetare. Trettio svenskar – läkare, sjuksköterskor och andra specialister som logistiker och vatten- och sanitetsexperter – arbetade i Sydsudan under 2012.

läkare-utan-gränser

– I Sydsudan mötte vi oerhört utsatta människor som lämnat allt bakom sig för att söka skydd undan strider. Många hade förlorat barn och andra familjemedlemmar och vandrat i veckor utan mat och rent vatten. Anledningen till att Läkare Utan Gränser snabbt kunde vara på plats för att rädda liv var det stöd vi fått från hundratusentals privatpersoner i Sverige och andra länder, säger Johan Mast, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Läkare Utan Gränser samlade totalt in 437 miljoner kronor under 2012, varav 321 miljoner kronor kom från den svenska allmänheten och företag. Bidragen från Sida uppgick till 116 miljoner kronor. Totalt skickades 127 fältarbetare ut från det svenska kontoret på sammanlagt 168 uppdrag i 35 olika länder. Andra bidrog med sin tid som volontärer på vårt kontor i Stockholm.

Totalt gick 89,8 procent av de insamlade medlen till det ideella ändamålet medan 8,1 procent användes för insamling och 2,1 procent för administration.

Behoven under 2013 ser inte ut att minska, bland annat har Läkare Utan Gränser utökat sin verksamhet i Syrien, vi bistår flyktingar från Darfur och Mali samt driver kliniker, sjukhus, ger vaccinationer och bedriver annan medicinsk verksamhet i ett sjuttiotal länder runt om i världen.

– Varje räddat liv är en seger och det är tack vare svenskarnas stöd som vi kan fortsätta vår kamp för att nå så många som möjligt, säger Johan Mast.

——————————-

Från svenska Läkare Utan Gränser gick mest pengar till följande fyra länder:

Sydsudan: 38,4 miljoner kronor
Flyktingkris– Stöd från Sida och den svenska allmänheten gick bland annat till sjukvård, behandling av undernäring, utdelning av rent vatten, mat och skydd mot väder och vind.

Kongo–Kinhasa:32,2 miljoner kronor

Akuta hälsobehov – Pengarna gick till primärvård, kirurgi, barn- och mödrahälsovård, vård efter sexuellt våld och akutinsatser vid epidemier.

Afghanistan: 20,9 miljoner kronor

Årtionden av krig – Här gick pengarna till att bland annat driva flera sjukhus i landet där Läkare Utan Gränser bistår med kirurgi, mödravård och övrig akutvård.

Somalia: 12,7 miljoner kronor

Humanitär kris – Stödet användes till behandling av undernäring och kolera, samt barn- och mödrahälsovård och vaccinationsinsatser.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in