Svensken ger hellre till Europa än till Asien.

Av på 13 maj, 2013

SOS Barnbyar har i samarbete med United Minds genomfört en undersökning som visar att svensken hellre skulle donera pengar till Europa än till Asien*. Även det faktiska givandet mot Europa har ökat med drygt 11 % mellan 2011 och 2012 hos dem som stödjer SOS Barnbyar.

På frågan Om du hade pengar över en månad att ge till välgörande ändamål, vilken världsdel skulle du helst skänka pengar till då? svarade 14 % att de väljer Europa, jämfört med de 10 % som valde Asien. Europa kommer därmed tvåa på listan efter Afrika som majoriteten väljer.

– Utsattheten i Europa är utbredd och det är alltid barnen som drabbas hårdast till följd av fattigdom och utanförskap. Medvetenheten om detta har ökat genom den ekonomiska krisen och med det ser vi att även givandet ökar mot denna del av världen, säger Anna Ryott, generalsekreterare för SOS Barnbyar.

Afrika är den världsdel som vi helst vill skänka pengar till. 40 % av de tillfrågade ansåg att Afrika var det självklara valet.

Om undersökningen:
*Undersökningen genomfördes i onlinepaneler med inbjudan som distribuerades via e-post till respondenterna. Utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön och ålder till ett urval om 1019 respondenter. Undersökningen genomfördes under perioden 9-12 april 2013.

Undersökningens resultat:

Afrika: 40 %
Europa: 14 %
Asien: 10 %
Sydamerika: 5 %
Australien: 1 %
Nordamerika 0 %

Fråga: Om du hade pengar över en månad att ge till välgörande ändamål, vilken världsdel skulle du helst skänka pengar till då?

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in