Svenskt Ambulansflyg fördelning av uppstartskostnader

Av på 9 mars, 2021
Foto: Pilatus

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har vid fullmäktigesammanträde fattat beslut om fördelning av uppstartskostnader under 2021, enligt folkmängd och geografi. Det är samma modell som används enligt förbundsordningen vid fördelning av fasta kostnader.

Bakgrunden till beslutet är planerad verksamhetsstart till senare delen av 2021 och att fördelningsmodellen enligt förbundsordningen är utarbetad utifrån att verksamheten är i drift under ett helt kalenderår. Beslutet gäller endast 2021 och verksamheten förväntas vara i drift hela 2022.

– Kommunalförbundet bildades 2016 och efter fem år är det naturligt med justeringar av såväl upplägg som fördelning av kostnader. Det vi bygger gemensamt ska gynna 21 regioners sjukvård, säger Ola Karlsson(M), ordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro.

– Ingen region har resurser att ensamt uppfylla hela sjukvårdsuppdraget. Den specialisering vi ser inom vården kommer troligen innebära ett ökat behov av flygambulans. Med Svenskt Ambulansflyg blir vård i luften en integrerad del i regionernas sjukvård, såväl planering som utförande, beskriver Peter Olofsson (S), vice ordförande KSA och regionråd, Region Västerbotten.

Säker, trygg och obruten vårdkedja
Svenskt Ambulansflyg med planerad verksamhetsstart i augusti 2021, är regionernas egen lösning för en långsiktigt trygg, ständigt tillgänglig och patientsäker obruten vårdkedja med flygplan. Moderna flygplan utrustas för bästa sjukvård och arbetsmiljö. Samordning av hela Sveriges ambulansflyg bidrar till att hela Sverige får en bra beredskap för att snabbt kunna flyga svårt sjuka till rätt sjukhus.

Det kan handla om en svårt brännskadad person, eller ett svårt sjukt nyfött barn som snabbt behöver transporteras till det specialistsjukhus som har bäst möjlighet att rädda liv.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in