Svenskt Ambulansflyg hämtar ukrainska patienter

Av på 30 mars, 2022

Svenskt Ambulansflyg har under tisdagen den 29 mars hämtat de första ukrainska patienterna i Warszawa, Polen som ska erbjudas vård vid svenska sjukhus.

Kriget i Ukraina innebär svåra humanitära omständigheter i Ukraina med konsekvenser för landets förmåga att erbjuda sjukvård. Ukrainare i behov av vård flyttas därför ut ur landet till grannländerna, exempelvis Polen. Samtidigt har Polen inte förmåga att erbjuda sjukvård till alla som just nu är på flykt.

– Vi har ambulansflygplan med räckvidd och kapacitet för den här typen av uppdrag och svenska sjukhus är beredda att hjälpa till, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Samordning av Sveriges regioner

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gjorde i slutet av mars en förfrågan till Sveriges regioner om möjligheten att ta emot patienter från Ukraina. Samtidigt fick Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) frågan om förmågan att utföra patienttransporter.

Ett flertal regioner har erbjudit sig att ta emot patienter. Katastrofmedicinskt centrum Region Östergötland samordnar mottagandet och Region Västerbotten är vårdgivare under ambulansflygtransporten.

Fortsatt beredskap

– Våra medarbetare har den erfarenhet som krävs för att lösa de utmaningar som uppstår på plats i Polen. Ombord på den första resan hade vi en pilot som talar både polska och ryska, säger Anders Sylvan.

Med all sannolikhet blir det fler patienttransporter, utifrån behov i Ukraina och de svenska sjukhusens möjlighet att ta emot patienter. Svenskt Ambulansflyg har fortsatt beredskap och planerar från dag till dag ambulansflygtransporter vid koordineringscentralen (FKC) i Umeå.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in