Svenskt lantbruk berett att bli fossiloberoende

By on 29 juli, 2021

Sveriges lantbruk kan bli fossiloberoende i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu presenteras sex konkreta förslag i en ny statlig utredning. – Vi är positiva, men för att det ska kunna genomföras måste staten säkerställa lantbrukets framtida lönsamhet, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Idag presenterar landshövding Helena Jonsson sin, av regeringen beställda, utredning om ”Fossiloberoende jordbruk”. Utredningen föreslår bland annat en biopremie, en utökad klimatpremie samt en ny skatteregel som gör det möjligt för jord-, skogs- och vattenbrukare att fasa ut fossil diesel utan att försämra konkurrenskraften.

LRF har varit delaktig i utredningen och anser att förslagen är mycket intressanta eftersom det ger branschen en möjlighet att ställa om från billiga fossila insatsvaror till dyrare fossilfria insatsvaror utan att lönsamheten påverkas.

– Utredningens lösningar är mycket viktiga för att svenskt jord-, skogs- och vattenbruk ska kunna ställa om och gå före övriga världen i den gröna omställningen, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

– Förslaget om att Jordbruksverket får ett tilläggsuppdrag att årligen göra en internationell jämförelse mellan svenskt och internationellt jordbruks konkurrensförutsättningar är bra. Det ger möjligheter för att svenska politiker ska kunna se hur svenska bönder ekonomiskt påverkas av svenska skatteregler och lagstiftning, säger Palle Borgström.

Helena Jonsson presenterar sex konkreta förslag för hur hon anser att Sverige ska agera: 

  • Skatteavdrag: Ett skatteavdrag föreslås för att minska beskattningen för branschen.
  • Biopremie: En biopremie föreslås för de jord-, skogs-, och vattenbrukare som väljer att köra sina arbetsmaskiner på rena biodrivmedel. 
  • Utfasning av dieselskatteåterbetalningen:  Utredningen föreslår att dieselskatteåterbetalningen fasas ut till år 2030.
  • Utökad klimatpremie: Klimatpremien för miljöfordon ska utökas till att omfatta även aktuella arbetsmaskiner i jordbruket som drivs med el eller andra förnybara alternativ.
  • Biogasutredningen: Utredningen föreslår att de förslag som presenterades i Biogasutredningen ska genomföras. 
  • Nytt uppdrag till Jordbruksverket: Utredningen föreslår att Jordbruksverket i sin årliga uppföljning av livsmedelsstrategin även utvecklar nya indikatorer för bevakning av konkurrenskraft och lönsamhet. 

Regionalt
Örebronyheter

Källa: LRF

You must be logged in to post a comment Login