Sverige behöver förstärka arbetet mot internationella mutbrott

By on 16 oktober, 2020
Arkivbild.

Nu har organisationen Transparency International (TI) publicerat rapporten ”Exporting Corruption”. Rapporten summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Det framgår att en majoritet av de granskade länderna behöver arbeta mer effektivt för att bekämpa internationell mutbrottslighet, däribland Sverige.

Sverige öppnade under åren 2016-2019 elva utredningar om internationell mutbrottslighet. Det medför att Sverige har en ”måttlig” tillämpning av OECD:s konvention mot mutor enligt rapporten, den näst högsta graden av fyra. Det är däremot inte tillräckligt för att Sverige ska undgå kritik.

– Korruption är ett massivt internationellt problem som leder till förödande konsekvenser. Det ligger ett stort ansvar på länder som Sverige med låg grad av nationell korruption att bidra i den internationella kampen mot mutor, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Kritik mot både svensk lagstiftning och lagtillämpning
Det låga antalet utredningar visar enligt TI att polis och åklagare inte i tillräcklig utsträckning prioriterar dessa ärenden. Sveriges lagstiftning har dessutom brister eftersom det finns krav på dubbel straffbarhet för åtal för internationell mutbrottslighet. TI kritiserar också lagstiftningen för att inte ställa tydliga krav på förebyggande arbete mot korruption.

– Facit visar att vi är dåliga på att hitta och lagföra internationell mutbrottslighet. Vi behöver prioritera detta område tydligare, bland annat genom mer resurser till polis och åklagare och en politisk tydlighet, säger Natali Engstam Phalén.

Exporterande länder tar inte sitt ansvar
TI har granskat 47 länder. Av dessa är det endast fyra länder som bedöms bedriva aktiv tillämpning av konventionen: USA, Storbritannien, Schweiz och Israel. Det är ett steg tillbaka från förra året då sju länder kvalificerade till denna kategori. Detta samtidigt som de granskade länderna står för mer än 80 procent av den internationella exportmarknaden.

– Korruption utgör ett av de största hindren mot internationell handel och investeringar. Det slår dessutom mot vart och ett av hållbarhetsmålen. Att bekämpa korruption är därför en förutsättning – ett mål 0 – för att vi ska en chans att uppnå målen. Det är tydligt att arbetet mot den globala korruptionen måste hamna högre upp på agendan än den gör idag, säger Natali Engstam Phalén.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

You must be logged in to post a comment Login