Sverige har Europas högsta dieselpris

By on 11 oktober, 2021
Rusande dieselpris slårt hårt mot lantbruket. Nu måste regeringen satsa på framtida svenska biobränslen.
Foto: Ester Sorri

Sverige har Europas högsta dieselpris, regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft.

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten.

– Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Sverige har Europas i särklass högsta dieselpriser. Något som slår hårt mot det svenska lantbruket.

– Vi lever på en marknad där vi konkurrerar med våra kollegor i framför allt EU. Att vi har de högsta omkostnaderna påverkar vår konkurrenskraft negativt eftersom lantbrukarna själva står för hela den ökade kostnaden, säger Palle Borgström.

Att priset rusar i Sverige beror dels på världsmarknadspriserna, men också på reduktionsplikten som vid årsskiftet ökar ytterligare från 26 procent till 30,5 procent. Sedan är den svenska energiskatten på diesel jämförelsevis hög.

– När nu de politiska styrmedlen kommer ovanpå en kraftig höjning av marknadspriset blir situationen omöjlig att hantera. När staten och politiken går fortare fram än omvärlden så måste politiken säkerställa konkurrenskraften och säkra produktionen av både biobränslen och livsmedel, säger Palle Borgström.

Redan 2020 visade Jordbruksverkets årsrapport att lönsamheten i jordbruket måste förbättras om livsmedelsstrategins huvudmål om ökad livsmedelsproduktion ska kunna infrias. Med de ökade bränslepriserna, och med det stigande importpriserna för andra insatsvaror, tyngs lantbruket ytterligare ekonomiskt.

– Det är en förlust för klimatet om vi slår ut svenskt livsmedelsproduktion och istället importerar produkter med större klimatpåverkan.

Det svenska lantbruket förbrukar 250 miljoner liter diesel varje år. Under 2021 har dieselpriset ökat med tre kronor, vilket alltså motsvarar 750 miljoner i ytterligare kostnadsökning för det svenska lantbruket.

– Vi har under lång tid arbetat för en fossilfri framtid inom svenskt lantbruk och att skapa en livskraftig inhemsk produktion av biodrivmedel. Vi har råvarorna och viljan, men det krävs politiska beslut och det börjar bli bråttom nu. Det behövs ett riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar. Vidare krävs att regeringen återkommer med förslag baserat på utredningen om fossiloberoende jordbruk för att säkerställa att klimatomställningen går hand i hand med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, säger Palle Borgström.

Sverige
Örebronyheter

Källa Lantbrukarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login