Sverige har skrivit avtal med Ghana om klimatsamarbete

By on 11 november, 2021
Foto: Energimyndigheten

Under COP26 i Glasgow undertecknade Sverige och Ghana ett samförståndsavtal att samarbeta enligt artikel 6 i Parisavtalet.

Under FN:s klimatmöte COP26 förhandlas regelboken för artikel 6 i Parisavtalet. Trots att regelboken ännu inte är helt färdig går det att samarbeta internationellt. Sverige och Ghana har nu enats om att arbeta tillsammans för att åstadkomma utsläppsminskningar genom att gå före med implementeringen av artikel 6. 

Vid ceremonin i Ghanas paviljong på COP26 deltog Kwaku Afriyie, Ghanas minister för miljö, vetenskap, teknik och innovation, och Per Bolund, Sveriges miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Per Bolund delade med sig av sina tankar om internationellt samarbete och artikel 6 i Parisavtalet. 

– Det är vår förhoppning att partnerskapet som etablerats genom detta samförståndsavtal kommer att visa hur artikel 6-samarbete kan främja hållbar utveckling och höja ambitionerna samtidigt som miljöintegritet, transparens och robust redovisning säkerställs, säger Per Bolund. 

Samförståndsavtalet undertecknades av de implementerande myndigheterna från båda länderna, generaldirektör Henry Kwabena Kokofu från Naturvårdsverket i Ghana och generaldirektör Robert Andrén från Energimyndigheten. Robert Andrén lyfte fram värdet av detta samarbete mellan Sverige och Ghana.

 – Detta samförståndsavtal ska ses som ett tecken på ledarskap och det är vår avsikt att sätta ribban högt när det gäller klimatsamarbeten. Detta är grunden för vårt fortsatta samarbete och tillsammans kommer vi att höja klimatambitionen och påskynda vår övergång till hållbara samhällen, säger Robert Andrén. 

För Sverige och Ghana är detta ett viktigt steg i riktning mot att underlätta internationellt samarbete för att uppfylla målen i Parisavtalet och värna vår miljö.

Världen
Örebronyheter

Källa: Energimyndigheten

You must be logged in to post a comment Login