Sverige lovar 70 miljoner kronor till Ukraina

By on 7 juli, 2022

Sverige lovar 70 miljoner kronor till Ukrainas återuppbyggnad, vid återuppbyggnadskonferensen i Lugano bidrar Sverige med 70 miljoner kronor i ytterligare särskilt bidrag till Ukrainas återuppbyggnad.

Konferensen i Lugano är ett viktigt startskott för återuppbyggnadsarbetet i Ukraina.

– Till återuppbyggnaden ger vi nu ett initialt bidrag om 70 miljoner kronor för bygga upp Ukraina, efter den fruktansvärda förstörelse som Rysslands krig har orsakat. Stödet kan användas till insatser som minröjning, energieffektivisering och regionalt beslutsfattande, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige är en stark och långsiktig partner till Ukraina. Vi bidrar med ett utbyggt humanitärt stöd, med makroekonomiskt stöd, med vapen och annat försvarsmateriel och med omfattande civila krishanteringsinsatser.

Sverige har sedan invasionen den 24 februari bidragit med ca 4,2 miljarder kronor till Ukraina.

Ekonomi | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login