Sverige måste ge hållbart skydd för människor som flyr från Afghanistan

Av på 2 september, 2021
Foto: Svenska Röda Korset

Situationen i Afghanistan är extremt allvarlig. Sverige har sedan i mitten på juli stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock lever många människor i Sverige, varav många barn och unga, i stor ovisshet och osäkerhet om framtiden. Sverige måste nu kunna garantera att de grundläggande humanitära behoven tillgodoses för människor i denna utsatta situation, menar Svenska Röda Korset.

– I en sådan här situation kan oro och ovisshet äta upp en. Då blir det svårt att bearbeta traumatiska upplevelser och att hitta en mening i tillvaron. Många människor riskerar också att hamna i en limbosituation när deras utvisningsbeslut inte kan verkställas. De måste få veta att de kommer att ha tak över huvudet och mat på bordet under kommande månader, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.  

Röda Korset har under flera år larmat om att säkerhetsläget i Afghanistan varit så osäkert att alla tvångsutvisningar till landet bör stoppas. Efter den senaste tidens händelser har situationen förändrats så pass mycket att tidigare beslut måste omprövas för att säkerställa en rättssäker prövning.  

– Vi ser en dramatisk förändring av säkerhetsläget i landet och den humanitära situationen är akut. Med den vetskapen bör beslut fattas som ger personer från Afghanistan ny prövning av sina asylskäl, och också ett erkännande av sina individuella skyddsbehov, säger Martin Ärnlöv.  

Svenska Röda Korset anser att: 

  • Afghaner i Sverige vars utvisningsbeslut inte kan verkställas bör omfattas av LMA – Lag om mottagande av asylsökande, mfl – för att kunna tillgodose grundläggande humanitära behov. 
  • Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget i Afghanistan bör de afghanska medborgare få som sökt skydd i Sverige få en ny prövning av sina skyddsskäl i enlighet med Utlänningslagen.     
  • Fler människor är på flykt i världen än någonsin tidigare. Därmed ökar också behovet av att kunna söka och få skydd genom säkra och lagliga vägar. Sverige bör agera inom EU för att underlätta för människor som har ett skyddsbehov ska få skydd och fortsätta arbetet med säkra och lagliga vägar för särskilt utsatta grupper ur Afghanistan. Ett särskilt fokus bör ligga på kvinnor och flickor och minoriteter som löper en ökad och akut risk för förföljelse.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in