Sverige riskerar att bli ett av EU:s tuffaste länder för människor på flykt

Av på 24 juni, 2020
Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

I slutet på maj släppte Röda Korset en kartläggning som visar att Sverige riskerar bli ett av de EU-länder där det är svårast för splittrade familjer att få återförenas. Nu visar en ny kartläggning att Sverige även riskerar att bli ett av länderna i EU med kortast längd på uppehållstillstånd för människor som flytt från krig och förföljelse.

Röda Korsets kartläggning jämför längden på tidsbegränsade tillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande och hur de skiljer sig åt mellan olika EU­länder. Sammantaget visar kartläggningen att den genomsnittliga tillståndslängden i andra EU-länder är fem år för flyktingar och tre år för alternativt skyddsbehövande. Att jämföra med Sveriges tre år respektive 13 månader.

Med den tillfälliga lagen som trädde i kraft 2016 infördes i Sverige tidsbegränsade, istället för permanenta, uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. I Sverige beviljas idag flyktingar uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i 13 månader. Den parlamentariska kommitté om den framtida migrationspolitiken som ska lämna sitt förslag i augusti 2020 ska bland annat ta ställning till om skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Förslaget som enligt uppgifter i media nu ligger på bordet är att fortsatt tillämpa den längd på uppehållstillstånd som infördes i den tillfälliga lagen.

Motivet till att göra så stora inskränkningar i människors möjlighet att få skydd i Sverige som man gjorde med den tillfälliga lagen var att den var just tillfällig. Vi ser nu att på område efter område riskerar Sverige att ligga kvar på EU:s bottennivå om de här förslagen blir verklighet, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Regeringen har, liksom flera partier, framhållit att Sverige inte bör ha en lagstiftning som skiljer sig avsevärt från andra europeiska länder. Mycket fokus har lagts vid att Sveriges lagstiftning inte bör vara mer generös än andras. Med det förslag som nu är aktuellt riskerar dock Sverige istället att sticka ut åt andra hållet.

Konsekvenserna kommer att bli ett stort humanitärt lidande, en ökad psykisk ohälsa och en försämrad etablering. De slutsatserna kan vi dra efter att ha sett konsekvenserna av den tillfälliga lagen, säger Martin Ärnlöv.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in