Sverigefinskt kulturarv uppmärksammas

By on 1 april, 2017

I december är det 100 år sedan Finland blev självständigt. I samband med det vill Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans visa hur det är och har varit att leva som sverigefinne i Örebro län. Därför görs under 2017 en gemensam satsning på sverigefinskt kulturarv.

Vi har ett välutvecklat samarbete tillsammans med finska föreningar i länet och tillsammans förbereds flera aktiviteter under jubileumsåret, säger Torgny Larsson (S), regionfullmäktiges ordförande. Redan den 23 mars uppmärksammades Finland 100 år. Det skedde i samband med Nordens dag där det nordiska samarbetet med Helsingsforsavtalet från 1962 uppmärksammades. Det var ett avtal som lade grunden för det unika nordiska samarbetet, ett av världens äldsta och mest omfattande.

Första föreläsningen den 5 april om ”Den glömda historien”
Örebro läns museum kommer att ha två utställningar under hösten för att uppmärksamma jubileet. Genom ArkivCentrum genomförs sex föreläsningar. Först ut är ”Den glömda historien – om svenska öden och äventyr i öster under tusen år”, med John Chrispinsson den 5 april klockan 18.30 på Karlskoga bibliotek.

Aktivt arbete med den sverigefinska minoriteten
Sedan 2013 har Örebro kommun varit finskt förvaltningsområde, säger Agneta Blom (S), kommunfullmäktiges ordförande i Örebro. Örebro arbetar aktivt med den sverigefinska minoriteten och under 2017 kommer Örebro kommun ytterligare fokusera arbetet då en översyn och analys av kommunens arbete är planerat. Det är viktigt att säkerställa att vi som kommun lever upp till våra åtaganden. Att Finland i år firar 100 år som självständiga blir ytterligare ett tillfälle att sätta fokus på dessa frågor

Finskt förvaltningsområde
Arbetet med sverigefinskt kulturarv är ett led i Region Örebro län och Örebro kommuns arbete som finska förvaltningsområden. Båda organisationerna har ett utökat ansvar enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som säger att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas, samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login