Sveriges campingplatser ökar beläggningen

Av på 12 september, 2021

Ny statistik från SCB/Tillväxtverket för juli visar att antalet gästnätter på Sveriges campingplatser till och med juli har ökat med 11 procent jämfört med 2020. Under juli var ökningen 13 procent jämfört med 2020. Sett till svenska gästers övernattningar blev juli också den bästa månaden för Sveriges campingplatser någonsin.

Totalt registrerades under juli 2021 nästan 5,3 miljoner gästnätter och branschen är därmed det största svenska turistboendet i juli även 2021. Logiintäkterna uppmättes enligt SCB till 740 miljoner SEK, en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Stort intresse för Sverige i Nederländerna och Tyskland

De internationella gästnätterna ökade med mer än 150 procent trots en väldigt kort bokningsperiod som började först i mitten av juni. Marknaderna som ökade mest var Tyskland och Nederländerna.

– Effekterna av krisen har slagit olika hårt på olika destinationer och det är många som har haft stora utmaningar även 2021, inte minst de destinationer som normalt har en hög andel internationella gäster. Det är därför glädjande att se hur snabbt och med vilken kraft de internationella gästerna kom tillbaka när det väl gick att resa. Det lovar gott inför 2022, säger Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping.

Över lag har pandemin medfört ett ökat intresse för camping och utomhusupplevelser. Det syns inte minst i SCR:s egna försäljningskanaler. Förmånskortet Camping Key Europe har nu mer än 200 000 användare och bokningsomsättningen i branschens centrala bokningssystem och på Camping.se har ökat med drygt 29 procent under året.

Sifforna från SCB är preliminära. Den slutliga statistiken för 2021 släpps i april 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SCR Svensk Camping

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in