Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

By on 22 januari, 2019
Bild: Världskulturmuseerna

Landets museer står starka med över 17 miljoner besök under förra året, museer spelar stor roll i samhällsutvecklingen. Det bekräftas nu senast i en färsk OECD-rapport, med en ny kulturminister på plats vill Sveriges Museer visa på några områden som är speciellt viktiga för sektorn.

– Vi välkomnar Amanda Lind som ny kulturminister, med ansvar för museipolitiken. Museerna är en unik plats där samtidsfrågor får möta historiska perspektiv. Behovet av starka institutioner för kunskap är viktigare än någonsin och kräver långsiktighet i både beslut och resurser för att klara de utmaningar som finns, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Enligt Culture and Local Development – Maximising the Impact (OECD, ICOM 2018) är museer viktiga tillgångar för utvecklingen av lokalsamhället. De genererar kreativitet, understödjer kulturell mångfald, lockar besökare och skapar ekonomiska mervärden. Det finns också allt starkare bevis för att museerna verkar även socialt, till exempel genom att skapa tillhörighet, hälsa och välmående.

– Ökade investeringar i museisektorn är nödvändiga för framtiden. I museernas samlingar finns spåren av vår historia. Samlingarna är rika och varierade men de behöver utvecklas och kompletteras för framtidens besökare, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Sveriges Museer listar här viktiga utvecklingsområden för museisektorn som den nya kulturministern bör ta fasta på:

  1. Kunskap och bildning
    Museerna är institutioner för kunskap, för livslångt lärande och folkbildning. Samlingarna är rika och varierade men de behöver utvecklas och kompletteras för framtidens besökare. Stärkt forskning och kunskapsuppbyggnad på museerna behövs för den fortsatta relevansen. I den tidsanda som råder är museerna viktiga platser för perspektiv och reflektion på samtiden.
  2. Ekonomi
    För att säkra och utveckla museernas samlingar och kunskapsuppbyggnad behövs långsiktiga finansieringslösningar. Museerna är en del av besöksnäringen där de bidrar till att göra platser runt om i landet värda att besöka. Samtidigt finns inte ett utvecklat system för att återinvestera en del av det värde museerna skapar i verksamheten.
  3. Framtidens museum
    I staden och på landsbygden agerar museerna med hög trovärdighet. De är i sig bärare av demokratin och den fria åsiktsbildningen. Museerna är platser för inkludering. De besöks gärna i sällskap med andra och med nyfikenheten som drivkraft. Sveriges Museer utvecklar nu museerna som platser för goda samtal om vårt demokratiska samhälle. Se museerna som arenor för en mångfald av berättelser och samtal där värden som stärker lokal, nationell och global samhörighet skapas.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login