Sveriges största forskningsprogram växer

By on 4 januari, 2020
Övning inom WASP:s arena WARA PS (public safety) där akademi och industri möts för att lösa gemensamma problem. Foto: Magnus Johansson.

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram, förlängs med tre år och får ytterligare anslag på nästan 1,3 miljarder kronor.

Beslutet togs nyligen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse och innebär att programmet, som initierades 2014, nu pågår till och med år 2029 med en total budget på 5,5 miljarder kronor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) står för 4,2 miljarder kronor och övrig finansiering kommer i huvudsak, liksom tidigare, från de fem partneruniversiteten och industrin.

– Det är oerhört glädjande och inspirerande att se det förtroende KAW visar WASP genom en så stor och kraftfull donation. Vi ser det som ett kvitto på det goda nationella samarbete som har etablerats på flera nivåer och att vi bedriver grundforskning på excellent nivå, säger programdirektör Lars Nielsen.

Långsiktiga satsningar av den nya ledningen i WASP

Beskedet kommer samtidigt som en ny mandatperiod för WASPs styrelse inleds och Sara Mazur tar över som ordförande. Anders Ynnerman, som blir programdirektör den 1 juli 2020, kommer tillsammans med Sara Mazur se över vilka långsiktiga satsningar och initiativ det nya kapitaltillskottet kan bidra till.

– Vi kommer fortsätta jobba mot vår vision att stärka Sveriges kompetensbas inom AI, autonoma system och mjukvara. Det gör vi bland annat genom att fortsätta rekrytera både yngre och mer seniora forskare till Sverige. Hittills har vi lyckats attrahera 15 professorer och 12 biträdande lektorer och fler är på ingång. Intresset för att komma till Sverige och forska är stort, säger Anders Ynnerman.

– Med de nya medlen och den förlängda tidsramen ges möjligheten att fortsätta utveckla WASPs forskningsarenor. De är viktiga miljöer för samverkan mellan universiteten och med svensk industri brett och bidrar till att Sverige får långvarig utväxling av den satsning på forskning och utbildning som vi gör, säger Sara Mazur.

Forskning som rustar Sverige för en ny industriell revolution

För att bygga den breda kompetensbas som programmet siktar på har WASP satsat stort på rekrytering av högt rankade internationella forskare.

Två av de professorer som kommit hit och startat nya forskargrupper är Benoit Baudry och Martin Monperrus, båda vid KTH. Deras forskning handlar om hur man kan göra mjukvara stabilare, självhanterande och självläkande. Professor Baudry tittar på hur program automatiskt ska anpassa sig till den specifika miljö det installeras i, för att undvika att en bugg kraschar programmet för många användare. Professor Monperrus fokuserar på självrättande program. Tesen är att om ett program själv kan upptäcka fel i koden, och rätta till dem, så kan man undvika att program kraschar.

Den snabba tekniska utvecklingen väcker också frågor om hur samhället och vi människor påverkas med de autonoma systemens intåg. Utöver forskare på de tekniska områdena är därför rekryteringen av Virginia Dignum, professor i social och etisk artificiell intelligens vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet WASP-HS, ett viktigt bidrag till forskningen i Sverige.

– Vi står inför nästa industriella revolution. WASP satsar på grundläggande och banbrytande spetsforskning som möjliggör Sveriges förmåga att genomföra detta nödvändiga skifte, säger Anders Ynnerman.

Regionalt | Universitet
Örebronyheter

Källa Linköpings Universitet

You must be logged in to post a comment Login