Svevia behåller vägunderhållet i Hallsberg

By on 28 mars, 2018
Vägarna i Hallsberg ska skötas om av Svevia under de närmaste fyra åren. Foto: Patrick Trägårdh

Under de närmaste fyra åren får Svevia fortsatt förtroende som ansvarig entreprenör för vägunderhållet av de statliga vägarna inom driftområde Hallsberg.

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia se till att vägarna hålls säkra och framkomliga. För att kunna göra det har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet runt vardag som helgdag.

Det här är ett driftområde som innehåller alla typer av miljöer från landsbygd till storstad och som vi känner väl då vi haft kontraktet sedan lång tid tillbaka. Den största trafikleden är nybyggda riksväg 50 som har den högsta trafikbelastningen i området och är avgörande för såväl person- som godstrafik, säger Robin Svensson, arbetschef.

Vintertid ska Svevia snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

Totalt omfattar uppdraget 963 kilometer väg och 39 kilometer gång- och cykelvägar. Under första året ingår det även att nyplantera ett hundratal träd i området.

Geografisk sträcker sig kontraktet från Örebro till Vingåker och ca 5 mil söder om Askersund.

Ambitionen är att inom geografin expandera och skapa fler affärer. Vi är specialister på vägunderhåll, det är vår största affär och Trafikverket är därför en av våra viktigaste kunder. Men Svevia utför även entreprenader, gatuunderhåll, VA-projekt och grönyteskötsel i många kommuner och har även uppdrag för fastighetsbolag och andra privata näringsidkare.

Det förnyade kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 26 miljoner kronor per år.

Länet | Hallsberg
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login