Svevia får förtroendet för underhåll av Örebros gator

By on 20 augusti, 2018
Svevia ska på uppdrag av Örebro kommun utföra löpande beläggningsunderhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Foto: Patrick Trägårdh

Örebro kommun har valt att teckna ett ramavtal med Svevia för löpande beläggningsunderhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar.

Uppdraget omfattar Örebro stad men även kommunens tätorter Garphyttan, Hovsta, Järle, Ervalla, Ölmbrotorp, Marieberg, Odensbacken, Vintrosa, Glanshammar, Latorp, Närkes Kil, Stora Mellösa, Brevens Bruk, Kilsmo, Hampetorp och Ekeby Almby.

I kommuner pågår det en ständig utveckling som gör att vägnätet påverkas av grävningsarbeten. Det kan vara fiberkablar som ska grävas ner eller att VA-ledningar behöver repareras. När det arbetet är klart är det vårt jobb att återställa vägen och lägga på ny asfalt, säger Anders Ficks, Svevia.

Förutom återställningsarbeten kan även uppdrag för nyasfaltering och löpande förbättringsåtgärder ingå. Avtalet som är ett ramavtal gäller för 2018 med möjlighet till förlängning under 2019 och har en uppskattad ordervolym på cirka 24 miljoner kronor.

Svevia är en av de största aktörerna på de statliga vägarna. Att vi nu vinner framgång i allt fler kommuner är en följd av en medveten satsning på den kommunala och privata marknaden.

Länet | Svevia
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login