Swedfund driver på utvecklingen av anständiga arbetsvillkor i Etiopiens textilindustri

By on 25 februari, 2018

DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia investerar tillsammans i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Genom ett samarbetsavtal med kontraktsbundna villkor för anständiga lönenivåer, förbinder sig H&M att förlägga produktion till fabriken i Mekele. Detta gör att Swedfund bidrar till 4 000 nya jobb och skapar bättre förutsättningar för kvinnor i ett av världens fattigaste länder.

Etiopien är ett av världens fattigaste och mest folkrika länder. Analfabetismen och arbetslösheten är mycket hög, särskilt bland kvinnor, och 80 procent försörjer sig inom jordbrukssektorn, som ofta saknar formella arbetsvillkor. Ett jobb inom textilindustrin kan hjälpa många kvinnor till ett formellt arbete, något som kan vara början till en varaktig förbättring av livsvillkoren.

”Swedfunds uppdrag är att investera i världens allra fattigaste länder, för att skapa tillväxt, skatteintäkter och anständiga jobb”, säger Swedfunds VD Gerth Svensson.

I maj 2016 ingick Swedfund ett låneavtal motsvarande 125 miljoner SEK, som innebär att DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia tillsammans investerar i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Verksamheten har ännu inte påbörjats i fabriken men genom ett samarbetsavtal med H&M säkras vissa produktionsvolymer, med avsikten att trygga anställningen för upp till 4 000 personer. Större delen av de anställda kommer att vara kvinnor. Kvinnors roll för att nå en inkluderande tillväxt är central, de använder 90 % av sin lön till familjen och sina barns mat, medicin och utbildning. En dotter till en arbetande kvinna skaffar sig ofta en högre utbildning jämfört med sin mamma, och sonen tar större ansvar för hemmet som vuxen.

När Swedfund investerar kontraktbinds frågor om arbetsvillkor och anständiga löner. En anständig lön är en lön som det går att försörja en familj på. En lönekartläggning ligger till grund för att fastställa nivån lokalt i Mekele. Analysfasen inför en investering är startpunkten för kontinuerlig dialog kring lönenivåer samt arbetsvillkor generellt, som till exempel rätten till årliga lönerevisioner, rimliga arbetstider och rätt till semester. Detta kontraktsbinds och följs sedan upp under investeringsperioden.

”Lönelägena i Etiopien är generellt väldigt låga och det finns också stort utrymme för att förbättra arbetsvillkoren. Det är just därför vi är där – i vårt projekt i Mekele avtalar vi med våra partners gällande arbetsvillkoren, dvs anständiga löner, arbetsmiljö och övriga villkor, och därmed kan vi successivt och metodiskt arbeta för att förbättra lönenivåerna i den här delen av världen, vilket bidrar till fler anständiga jobb och minskad fattigdom. Det är så vi gör skillnad”, säger Gerth Svensson.

Utvecklingsfinansiering är komplext. Swedfunds uppdrag är att förbättra villkoren i världens fattigaste länder vilket medför en rad svåra överväganden. Just därför är det särskilt viktigt att våra investeringsbeslut fattas utifrån en analys som säkerställer att vi gör verklig skillnad och att vi arbetar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login