Swedfund investerar 15 MUSD i HCGF IV

By on 30 april, 2023
Arkivbild

Swedfund investerar 15 MUSD i Horizon Capital Growth Fund IV, för att investera i företag i Ukraina och Moldavien.

Swedfund investerar 15 miljoner USD i Horizon CGF IV för investeringar i små och medelstora företag inom IT-sektorn i Ukraina. Investeringen kommer att bidra till att skapa arbetstillfällen och exportintäkter till Ukraina.

Syftet med investeringen är att investera i ledande IT-företag i Ukraina och Moldavien, en region som för närvarande har begränsad tillgång till privat kapital, givet den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina.

Den ryska invasionen har haft stor påverkan på den ukrainska ekonomin. BNP minskade med 29 procent under 2022, enligt statistik från ukrainska myndigheter. Kriget och dess påverkan på ekonomin har lett till att ytterligare sju miljoner människor nu lever i fattigdom och Ukraina förlorat 15 års utveckling. Samtidigt uppskattar Världsbanken, EU, FN och den ukrainska regeringen kostnaderna för återuppbyggnad och återhämtning i Ukraina till 393 miljarder euro.

I Swedfunds roll som utvecklingsfinansiär kan vi tillsammans med våra partners skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av den privata sektorn i Ukraina och Moldavien genom att fortsätta genomföra investeringar i en riskfylld miljö. Företag verksamma inom IT-sektorn i Ukraina har snabbt anpassat sig för att möta de nya förutsättningar som råder med tanke på kriget, där IT-sektorn expanderade med 6 procent 2022 till över 7,3 miljarder dollar i tjänsteexport och betalade över 1,5 miljarder dollar i skatter och avgifter förra året.

Företagen fortsätter att skapa arbetstillfällen, särskilt för den unga befolkningen i Ukraina och Moldavien. De bidrar också till ökade exportintäkter och inflöden av hårdvaluta till Ukraina.

Vid undertecknandet i presidentpalatset i Kiev deltog Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy.

– Detta är en viktig investering för Ukraina. Ni går före och visar genom denna investering, att det är möjligt att göra investeringar i Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyy vid en ceremoni i presidentpalatset.

– Det är ett utmärkt sätt för oss att stödja utvecklingen i Ukraina mitt i ett rasande krig. Swedfund ser satsningen som ett sätt att bidra till en stärkt privat sektor och jobbskapande i en region med stora utmaningar. I vår roll som utvecklingsfinansiär är det viktigt att visa att det går att göra investeringar i ett land där behoven är enorma. Genom att investera kan vi bidra till varaktig resiliens genom jobbskapande och exportintäkter, säger Swedfund:s vd Maria Håkansson.

– I arbetet med att återuppbygga Ukraina är investeringar en mycket viktig del. Detta besked från Swedfund är glädjande och ett gott exempel på hur Sverige kan vara med och bidra till att stärka den privata sektorn i landet, säger Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Investeringar som skapar jobb och ökar exportintäkterna, stärker både individens och samhällets motståndskraft under den pågående konflikten, genom att ställa tydliga krav och tillsammans med fonden stärka hållbarhetsarbetet inom områden som antikorruption och mänskliga rättigheter.

Ekonomi | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Swedfund

You must be logged in to post a comment Login