Swexit kan innebära 73 000 färre jobb

Av på 6 september, 2018

Att lämna EU skulle kunna leda till 73 000 färre jobb år 2031, minska BNP med fyra procent och riskera att försvaga hushållens köpkraft med motsvarande 16 600 kronor per hushåll mätt i 2017 års priser.

Det visar en studie som Oxford Economics genomfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Ett av de förslag med störst strategisk vikt för Sverige som diskuterats i valrörelsen är om att lämna EU. Förslaget har beskrivits som ”det farligaste som diskuteras” samtidigt det saknas kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av en så kallad ”swexit”.

Därför gav Stockholms Handelskammare uppdraget att genomföra en studie av effekterna till Oxford Economics.

– Man måste förstå att en ”swexit” kan komma att kosta Sverige både uteblivna jobb och svagare tillväxt. Därför är förslaget om att lämna EU farligt. Det skulle vara negativt för vårt välstånd, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Vid en simulering av effekterna (som presenteras på DN Debatt) av ett scenario där Sverige inte hade lämnat EU jämförs med ett swexit-scenario framgår det att:

  • Svensk BNP minskar med uppskattningsvis fyra procent, vilket innebär ett bortfall om drygt 30 000 kronor per varje svenskt hushåll i genomsnitt.
  • Svenska hushålls köpkraft försvagas med motsvarande 16 600 kronor per hushåll, mätt i 2017 års priser.
  • Resultera i 73 000 färre jobb år 2031 jämfört med om EU-medlemskapet hade varit intakt.

– Därför är det viktigt att kommande regering presenterar en plan med konkreta åtgärder för att förankra Sverige i EU och skapa förtroende för EU hos svenskarna, säger Andreas Hatzigeorgiou. – För ett litet exportorienterat land som Sverige är det viktigt att behålla och utveckla EU:s inre marknad. Till det ska så klart läggas att så väl företag och privatpersoner har stor nytta av att ingå i en större arbetsmarknadsregion, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in