Systembyte kan påverka Mälartågs trafik

By on 9 december, 2022
Arkivbild

Systembyte hos Trafikverket kan påverka Mälartågs trafik, nu på söndag den 11 december lanserar Trafikverket ett nytt system för trafikplanering. Detta innebär nya arbetssätt och IT-system vilket påverkar samtliga tågföretag i Sverige.

Då det finns risk för problem för tågtrafiken till följd av systembytet har Mälartåg vidtagit flera åtgärder.

Syftet med Trafikverkets nya planeringsystem, Marknadsanpassad Planering av Kapacitet (MPK), är att använda kapaciteten i järnvägsnätet mer effektivt, öka punktligheten och minska störningar i trafiken. Det möjliggör även för en ökad automatisering. 

Förberedande möten har förts mellan Trafikverket och tågföretagen avseende förutsättningarna och riskerna för kommande trafikdrift samt förberedelser med störningsplaner.  Det finns dock fortfarande en oro i tågbranschen att trafiken och resenärerna påverkas negativt under inkörningsperioden från och med den 11 december med ökad risk för trafikstörningar de närmaste veckorna.

– Det är bra för tågtrafiken att Trafikverket tar fram ett nytt planeringssystem. Men från och med söndag och under en övergångsperiod finns det tyvärr risk att det kan ställa till stora problem för tågtrafiken, eftersom varken vi eller något annat tågbolag getts möjlighet att testa det ordentligt. Det finns en stor osäkerhet gällande hur det kommer att fungera, säger Joakim Sundh, vd på MTR Mälartåg. 

Mälartåg vidtar därför ett flertal åtgärder:

….

Förstärkt närvaro av servicevärdar på stationerna

Mälartågs servicevärdar finns sedan tidigare på stationerna i Stockholm, Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Västerås, Gävle och Katrineholm. Dessa är på plats under för- och eftermiddagar på både vardagar och helger, när det är flest som reser. Nu förstärker Mälartåg närvaron ytterligare i Uppsala och Stockholm C med fler servicevärdar som också kommer att finnas på plats under hela dagen. I Södertälje Syd och Örebro sätts det även in servicevärdar på för- och eftermiddagar. Servicevärdarnas uppgift är att informera och hjälpa resenärerna, inte minst vid trafikstörningar.

….

Standby-bussar på flera större stationer

Mälartåg har planerat och beställt standby-bussar på åtta större stationer, som snabbt kan sättas in om problem och störningar uppstår. Standby-bussar på plats innebär kortare ledtider från det att trafikstörning uppstår till dess ersättningstrafiken kan avgå med resenärer.

….

– Vi gör nu, tillsammans med MTR som kör våra tåg, allt vi kan för att hantera situationen med MPK-systemets införande så att resenärer drabbas så lite som möjligt. Omläggningen påverkar hela Sveriges tågtrafik i många led och vi kan inte påverka MPK-systemets effekter på trafiken i Mälardalen, säger trafikstrateg Göran Gullbrand, på Mälardalstrafik. 

Viktigt att poängtera är att vid stora störningar i tågtrafiken under implementeringen av MPK kan det också bli problem med Mälartågs ersättningstrafik med bussar. Det råder generell brist på busschaufförer i hela landet och personalen kommer inte att räcka till om trycket på ersättningstrafik från många tågbolag blir extremt stort. Bästa sättet för resenärerna att hålla sig uppdaterade är att följa trafikinformation på malartag.se eller andra trafikinformationskanaler samt att vara ute i god tid.

Sjösättningen av MPK är ett pågående arbete, det finns i dagsläget ingen möjlighet för Mälartåg att säga när det är helt klart utan hänvisar ytterligare frågor till Trafikverket.

Mälartåg informerar kontinuerligt via hemsidan malartag.se.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Mälartåg

You must be logged in to post a comment Login