Tack för alla synpunkter om Hovsta och Ekeby-Almby

By on 1 juli, 2024
Kristofer Sjöö, Angelica Öhrn och Sara Andersson från Örebro kommun tar emot synpunkter i Ekeby-Almby.

Bild: Örebro kommun

I april var Örebro kommun på plats med dialoghusvagnen i Hovsta och Ekeby–Almby, för att ta emot synpunkter på hur områdena kan utvecklas i framtiden. Engagemanget var stort och vi fick in över 300 svar!

Synpunkterna används nu som underlag, när man arbetar med att ta fram förslaget till den nya översiktsplanen.

Över 300 svar

För att få in synpunkter redan innan förslaget till den nya översiktsplanen är klart, har Örebro kommun haft dialoger under våren. Då fanns det möjlighet att notera sina synpunkter i en digital karta på orebro.se och man hade även dialogträffar i Hovsta och Ekeby–Almby, eftersom de områdena sedan tidigare är utpekade som utredningsområden i den nuvarande översiktsplanen.

Synpunkterna som samlats in handlar om de mest uppskattade platserna, mindre bra platser och platser som man önskar utveckla. Engagemanget var stort och totalt fick man in över 300 svar, varav 121 svar från Hovsta och 207 svar från Ekeby-Almby.

Det var även många som deltog i dialogträffarna i Hovsta och Ekeby-Almby, Örebro kommun vill passa på att tacka alla som bidragit med sina synpunkter och erfarenheter!

De synpunkter som kommit in via den digitala kartan och dialogträffarna, används nu som underlag när man arbetar med att ta fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen.

Läs mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan på https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/stadsutveckling–planering/oversiktsplanering/arbetet-med-en-ny-oversiktsplan.html

Hovsta/Ekeby-Almby
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login