All posts tagged "Afasigruppen"

  • Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

    Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen? Varje år får 8000-10...

    • Posted oktober 15, 2018
    • 0