All posts tagged "Ägg-artiklar"

  • Axfood återkallar ytterligare ägg-artiklar

    Axfood återkallar ytterligare ägg-artiklar efter utökat salmonellalarm från Livsmedelsverket, Axfood återkallade den 4 januari en ägg-artikel från Garant efter att leverantören vid en rutinkontroll upptäckt salmonella i stallmiljön. Efter att Livsmedelsverket nu utökat omfattningen av vilka partier ägg...

    • Posted januari 10, 2023
    • 0