Alla inlägg taggade "AI"

 • AI-satsning ska underlätta för länets företag

  Hur kan artificiell intelligens, AI, komma till nytta inom områden som hälsa, hållbarhet och smart industri? Det är en fråga som projektet AI.ALL ska finna svar på. Under de tre senaste åren har ett målmedvetet arbete bedrivits...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • Ny rapport visar att AI används för kriminell verksamhet

  Nu presenteras en rapport där Trend Micro tillsammans med Europol och FN:s institut för interregional forskning i kriminologi (UNICRI) undersökt hur cyberkriminella använder sig av artificiell intelligens (AI) för att begå brott, samt hur situationen kan tänkas...

  • Skrivet november 28, 2020
  • 0
 • ​Björn Lagermans BeeScanning vidareutvecklas till forskningscentrum

  Björn Lagermans BeeScanning har gjort internationell succé som en revolutionerande AI-teknik för att rädda bin. Nu vidareutvecklas kunskaper och teknik från BeeScanning till The Swarm – ett forskningscentrum för framtidens jord- och skogsbruk med fokus på att...

  • Skrivet november 20, 2020
  • 0
 • Forskare ska följa hur AI påverkar människors välmående

  En ny forskargrupp vid Umeå universitet ska studera hur artificiell intelligens påverkar hälsa och människors välmående. Anslaget till forskningen kommer från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS. Artificiell intelligens blir en allt större del i människors vardagsliv. Det handlar...

  • Skrivet november 8, 2020
  • 0
 • Svensk AI-kompetens skall fokusera på energieffektiva och hållbara städer

  RESPONSE finansieras av EU-kommissionens program Horizon 2020 och är ett 60-månadersprojekt som syftar till att skapa en strategisk vision för Smart Cities Energy Transition: Klimatneutrala städer fram till 2050. Projektet bygger på intelligenta, integrerade och sammankopplade energisystem...

  • Skrivet november 8, 2020
  • 0
 • AI-metoder för analys av sociala nätverk hittar nya celltyper i vävnad

  Med så kallad in situ-sekvensering är det möjligt att skapa mikroskopibilder av genaktivitet direkt i vävnad. För att lättare kunna tolka den stora mängd information som då fås har forskare vid Uppsala universitet nu utvecklat en helt...

  • Skrivet oktober 18, 2020
  • 0
 • Kortare handläggningstider med automatisk bildanalys

  Med hjälp av automatisk bildanalys kommer polisen att kunna arbeta effektivare och bättre med bild- och videomaterial som ska undersökas i utredningar. I ett samråd har Datainspektionen gett Polismyndigheten klartecken att börja använda den nya tekniken.  Det...

  • Skrivet augusti 19, 2020
  • 0
 • AI – it-avdelningens senaste medarbetare

  Vi människor upplever världen genom våra sinnen. De samlar in information för hjärnan att bearbeta så att vi kan reagera och interagera med världen, men även skydda oss själva. Sinnen och hjärnan arbetar tillsammans så att vi...

  • Skrivet juli 21, 2020
  • 0
 • Bildanalys och AI ska rädda fler coronapatienter

  Lungröntgen och datortomografi spelar en stor roll för vården av covid-19-sjuka. Samtidigt är kunskapen om hur röntgenbilderna ska tolkas begränsad. Nu ska forskare och personal från KTH och Karolinska universitetssjukhuset vid forskningscentret Medtechlabs med hjälp av bildanalys...

  • Skrivet maj 22, 2020
  • 0
 • AI lösningen på politisk stabilitet, klimatproblem och fattigdom

  Nu har forskare från bland annat KTH granskat vilken roll artificiell intelligens (AI) kan spela för att vi ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Forskningsarbetet visar att AI i allra högsta grad kommer att...

  • Skrivet januari 14, 2020
  • 0