Alla inlägg taggade "AI"

 • Kan AI motverka effekterna av en pandemi

  Coronapandemin är den största krisen i vår generation. Beslutsfattare har kämpat med att balansera hälsoläget med samhällets och ekonomins behov i och med spridningen av viruset. Att använda AI inom simuleringsmetoder har gett ett bättre och mer...

  • Skrivet juni 22, 2021
  • 0
 • Satsning på att stärka utvecklingen inom AI

  Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd satsar en miljon kronor på att vässa den regionala kompetensen avseende affärs- och organisationsutveckling inom Artificiell Intelligens, AI. – Inom Örebroregionen har vi gjort stora satsningar på AI under de senaste åren...

  • Skrivet juni 4, 2021
  • 0
 • Ny AI och Maskinförordning föreslås av EU-kommissionen

  EU-kommissionen (EC) föreslår nu en första rättslig ram för AI och en ny samordnad plan med medlemsländerna som ska garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag. Till exempel anses AI-system för biometrisk fjärridentifiering utgöra...

  • Skrivet april 30, 2021
  • 0
 • Robotar kan förutse människors kroppsrörelser

  Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra härnäst. En ny teknik utvecklad av en KTH-forskare gör det möjligt för robotar att nå den...

  • Skrivet april 13, 2021
  • 0
 • Användning av AI väcker etiska frågor

  AI-teknik kan användas inom försvarsmedicin både för att avlasta sjukvårds­personal och för att utnyttja resurser mer effektivt. Men det medför också etiska överväganden om maskiner ska fatta självständiga beslut. Rapporten AI och framtidens försvarsmedicin lägger särskilt tonvikt vid hur...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Rädda Barnen skapar en modern fältassistent – använder AI

  Inom gamingvärlden är det stundtals rå jargong och ett hårt klimat. Detta är i dag en arena där många barn och unga vistas, samtidigt som vuxnas insyn och möjlighet att ingripa är begränsad. Inom Rädda Barnens direktverksamhet...

  • Skrivet mars 21, 2021
  • 0
 • Så kan försvaret tränas med AI

  På FOI har ett forskarteam tagit fram nya metoder och skrivit en rapport kring ny AI-teknik som kan göra datorgenererade styrkor mer realistiska. På det sättet kan Försvarsmaktens övningar bli bättre och mer effektiva. – Det skulle...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • AI-satsning ska underlätta för länets företag

  Hur kan artificiell intelligens, AI, komma till nytta inom områden som hälsa, hållbarhet och smart industri? Det är en fråga som projektet AI.ALL ska finna svar på. Under de tre senaste åren har ett målmedvetet arbete bedrivits...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • Ny rapport visar att AI används för kriminell verksamhet

  Nu presenteras en rapport där Trend Micro tillsammans med Europol och FN:s institut för interregional forskning i kriminologi (UNICRI) undersökt hur cyberkriminella använder sig av artificiell intelligens (AI) för att begå brott, samt hur situationen kan tänkas...

  • Skrivet november 28, 2020
  • 0
 • ​Björn Lagermans BeeScanning vidareutvecklas till forskningscentrum

  Björn Lagermans BeeScanning har gjort internationell succé som en revolutionerande AI-teknik för att rädda bin. Nu vidareutvecklas kunskaper och teknik från BeeScanning till The Swarm – ett forskningscentrum för framtidens jord- och skogsbruk med fokus på att...

  • Skrivet november 20, 2020
  • 0