All posts tagged "Akademiker"

 • Akademiker nöjda på arbetet men har för mycket att göra

  Närmare åtta av tio akademiker i Sverige är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet, och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Stor efterfrågan på omställningsstudiestöd

  Fyra av tio akademiker känner till det nya omställningsstudiestödet och cirka tretton procent kommer troligen att söka det nya stödet. Det visar en ny undersökning som Novus Opinion genomfört på uppdrag av Saco. Samtidigt finns en oro...

  • Posted januari 7, 2023
  • 0
 • Sjukskrivningarna ökar snabbast bland akademiker

  Det är den psykiska ohälsan som driver utvecklingen av antal pågående sjukfall bland akademiker, och det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Värst drabbade är kvinnor inom vård, skola och omsorg. Det visar Sacos nya rapport....

  • Posted december 6, 2021
  • 0
 • Elva forskningsassistenter till Ratio i sommar

  Under sommaren arbetar elva unga akademiker som forskningsassistenter på Ratio inom ramen för programmet Unga Forskare. Under sex veckor under perioden juni-augusti arbetar sommarassistenterna tillsammans med disputerade forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ...

  • Posted juni 22, 2021
  • 0
 • Stort lönegap mellan manliga och kvinnliga akademiker

  Kvinnliga akademiker tjänar betydligt mindre än sina manliga kollegor. Störst är skillnaden hos ekonomer där männen i snitt får 7 200 kronor mer i lön i månaden. Det visar ny lönestatistik från fackförbundet Akavia. Lönegapet mellan manliga...

  • Posted mars 9, 2021
  • 0
 • Kraftigt ökad arbetslöshet bland unga akademiker

  Arbetslösheten bland unga akademiker har ökat med 40 procent under pandemin, visar ny statistik från Saco. Samtidigt kan nyexaminerade studenter inte få a-kassa om de inte får jobb. Saco vill nu att de ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen...

  • Posted februari 28, 2021
  • 0
 • Akademiker hämtar kraft från naturen under coronapandemin

  En ny studie från Högskolan i Gävle visar att naturen är den överlägset största resursen när högskolornas akademiker behöver hantera stress och distansarbete under coronapandemin.   I en ny studie har forskare undersökt vilka metoder akademiker vid...

  • Posted januari 11, 2021
  • 0
 • Psykisk ohälsa allt vanligare bland akademiker

  Stressade akademiker är en tickande ohälsobomb på arbetsmarknaden. Med rätt verktyg kan man dock undvika att bli utbränd och hamna i långtidssjukskrivning. Jobbet måste backa är ämnet som diskuteras i det tredje avsnittet av Sacopodden. Maria Ergül...

  • Posted oktober 13, 2019
  • 0
 • Arbetsmarknadspolitiken måste börja se akademiker

  Saco är positiva till flera av Arbetsmarknadsutredningens förslag. Även om det finns vissa orosmoln. Den fackliga centralorganisationen belyser vikten av att ta fasta på akademikernas förutsättningar till bättre åtgärder vid arbetslöshet, som svarar emot deras behov. – Det...

  • Posted februari 2, 2019
  • 0
 • Gränslöst arbetsliv slår hårt mot akademiker

  Var tredje akademiker uppger att de under den senaste månaden har avbrutit en fritidsaktivitet för att svara på ett jobbsamtal eller utföra en arbetsuppgift, samtidigt upplever var fjärde akademiker att deras chef inte känner till hur mycket...

  • Posted januari 18, 2019
  • 0