All posts tagged "Åkermark"

 • Ny rapport: Svensk åkermark håller hög klass

  Den svenska åkermarken mår prima. Det visar SLUs nya siffror från 30 års jordprovtagning som utförts på uppdrag av Naturvårdsverket. ”SLU:s beskrivning är glädjande och visar att vi har arbetat på ett hållbart sätt under en väldigt...

  • Posted december 2, 2021
  • 0
 • EUs nya strategi ska ge åkermarken starkare skydd

  Varje sekund förstörs 24 kvadratmeter åkermark i Europa. För att skydda marken har EU därför tagit fram ett förslag till markstrategi. I Sverige, där jordkvaliteten är god, är kommunernas byggplaner det största hotet mot en hållbar matproduktion....

  • Posted november 20, 2021
  • 0
 • Örebro län tia gällande djur och jordbruk

  21 procent av djuren och 16 procent av jordbruksmarken i Örebro län uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Örebro län en tionde plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning...

  • Posted juli 20, 2021
  • 0
 • Priset på åkermark har ökat

  Det genomsnittliga priset på åkermark har ökat med knappt 6 procent till 95 900 kronor per hektar mellan 2018 och 2019. Priset på betesmark har minskat med drygt 3 procent till 34 200 hektar per hektar, mellan...

  • Posted augusti 30, 2020
  • 0
 • Priset på åker- och betesmark stiger

  Förra året, 2018, var det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige 90 700 kronor per hektar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2017. Även priset på betesmark har ökat jämfört med 2017. För betesmark...

  • Posted september 1, 2019
  • 0
 • Priset på åkermark ökade i hela landet

  Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet. Den största ökningen, under samma period...

  • Posted september 3, 2018
  • 0
 • Stigande priser på åkermark – i nästan hela Sverige

  LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter. 2017 års försäljningar av åkermark är nu sammanställd och statistiken visar att priset för Sveriges samtliga åkermarkstyper har stigit, förutom den mest bördiga åkermarken där priset sjunkit något. LRF...

  • Posted februari 16, 2018
  • 0
 • Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

  LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, har summerat försäljningen av den åkermark som förmedlats under 2016. Statistiken visar att prisbilden för den mest bördiga åkermarken fortsatt stiga medan mindre bördig åkermark sjunkit marginellt i...

  • Posted februari 18, 2017
  • 0
 • Regionalt | Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark

  Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken för lantbrukare. Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå enligt färsk statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter. Skillnader i åkermarkens...

  • Posted februari 13, 2015
  • 0