Alla inlägg taggade "Aktiebolag"

 • Var sjätte aktiebolag drivs av kvinnor

  Var sjätte aktiebolag i Örebro län, 17 procent, drivs av en kvinna. Motsvarande andel i riket är 20 procent. För enskilda firmor, en bolagsform som erbjuder betydligt mindre trygghet för företagaren, står kvinnor bakom en nästan dubbelt...

  • Skrivet maj 28, 2022
  • 0
 • Fortsatt stabil konkursnivå i november

  Under november gick 550 aktiebolag i konkurs. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med en procent. På årsbasis är nedgången 14 procent och totalt har 5 100 svenska aktiebolag försatts i konkurs hittills...

  • Skrivet december 1, 2021
  • 0
 • Stora företag fortsätter att gå i konkurs

  I juli registrerades 449 aktiebolag i konkurs, en minskning med hela 22 procent jämfört med samma period förra året. Trots den kraftiga nedgången visar färsk konkursstatistik att det fortsatt är flera stora företag som går i konkurs...

  • Skrivet augusti 2, 2019
  • 0
 • Konkurserna för aktiebolag ökade med 3 procent i april

  Företagskonkurserna under april landade på 517 aktiebolag, en ökning på tre procent. Det är flera stora företag och väletablerade varumärken som gått i graven. Största konkurserna denna månad är modekedjan JC Sverige AB, telefoniföretaget Dialect samt ett av...

  • Skrivet maj 3, 2019
  • 0
 • Regeländring gav kraftig ökning av aktiebolag

  Antalet aktiebolag i Sverige har ökat med nästan 60 procent sedan år 2010, när beloppet som krävs för att starta aktiebolag halverades. Nu är aktiebolag den mest populära bolagsformen i Sverige. Det visar statistik från Bolagsverket som...

  • Skrivet mars 17, 2019
  • 0
 • Konkurserna i Sverige fortsätter att öka för sjätte månaden i rad

  Under november registrerades 522 aktiebolag i konkurs, en ökning med nio procent jämfört med förra året. Efter fem år av låga konkursnivåer ökar nu konkurserna kraftigt månad efter månad, Örebro och Uppsala är de län som på årsbasis...

  • Skrivet december 3, 2018
  • 0
 • 477 aktiebolag i konkurs under april

  I april minskade antalet konkurser med fem procent. Totalt registrerades 477 företag i konkurs, vilket kan jämföras med 502 samma månad förra året. Samtidigt som konkurserna minskar har vi två riktigt stora konkurser i april – ett...

  • Skrivet maj 2, 2018
  • 0
 • 5 574 aktiebolag gick i graven under 2017

  Under året 2017 försattes 5 574 svenska aktiebolag i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med i fjol. Antalet anställda som drabbades av årets konkurser ökade med fem procent till 15 427. Geografiskt sett så ökade...

  • Skrivet januari 3, 2018
  • 0
 • Alla aktiebolag ska ha revision

  Riksrevisionens rapport ”Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag” stärker revisionens roll, rapporten visar tydligt på revisionens nytta i näringsliv och samhälle. – Äntligen har det gjorts en utvärdering av reformen. Rapporten ger en bra grund för fortsatt...

  • Skrivet december 29, 2017
  • 0
 • Konkurserna ökar med fyra procent

  I oktober försattes 486 aktiebolag i konkurs, det är en ökning med fyra procent jämfört med samma period förra året. Sju län uppvisar minskade siffror hittills i år, däribland Stockholm, Västra Götaland och Örebro – medan konkurserna...

  • Skrivet november 1, 2017
  • 0