All posts tagged "Åldersperspektivet"

 • 8 av 10 vill ha kollegor i olika åldrar

  8 av 10 vill ha kollegor i olika åldrar – var tredje företag saknar det, 80 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att ha en god åldersmix på arbetsplatsen. Samtidigt uppger 32 procent att de saknar det...

  • Posted september 4, 2022
  • 0
 • Tydlig tystnadskultur vid åldersdiskriminering 

  Drygt var femte person i Sverige har blivit diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av sin ålder. Få valde att berätta det för någon – och knappt någon gick till sin HR-chef. Samtidigt uppger en klar majoritet...

  • Posted juli 3, 2022
  • 0