Alla inlägg taggade "Alkoholskatten"

  • Brist på konsekvensanalys när regeringen höjer alkoholskatten

    Regeringen har, utöver den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen 2023, i budgetpropositionen för 2022 även aviserat en höjning av alkoholskatten till 2024. Den exakta utformningen av förslaget återkommer regeringen med, men skattehöjningen 2024 förväntas leda till ökade skatteintäkter med...

    • Skrivet oktober 3, 2021
    • 0