Alla inlägg taggade "AMF"

 • AMF investerar 400 mkr i Parks and Resorts

  Coronapandemin har inneburit att Parks and Resorts inte kunnat öppna alla sina nöjesparker enligt plan under året. AMF har nu investerat 400 miljoner kronor i Parks and Resorts och bidrar därmed till vår förmåga att ta oss...

  • Skrivet december 9, 2020
  • 0
 • Videosamtal ger möjlighet för pensionärer att hålla kontakt med nära och kära

  Fyra av tio (44 procent) pensionärer använder videosamtal, som t.ex. Facebook Messenger, FaceTime och WhatsApp för att prata med nära och kära medan ungefär lika många (47 procent) håller sig till vanliga telefonsamtal och SMS. Sociala medier...

  • Skrivet juli 25, 2020
  • 0
 • Var fjärde tjänstepensionsflytt sker utan kundens vetskap – var tredje hamnar i ett oönskat sparande

  De flesta som flyttar sin tjänstepension gör det på initiativ av en rådgivare eller bank. Flyttströmmarna går från traditionell försäkring till fondförsäkring, och från förvalsbolag till banker och fondbolag. Många sparare är omedvetna om att de flyttat...

  • Skrivet december 31, 2019
  • 0
 • Ekonomi | AMF Ägarstyrningsrapport 2016

  I AMFs Ägarstyrningsrapport 2016 beskrivs centrala och principiellt viktiga delar i det arbete som AMF och AMF Fonder har genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2016. AMF som är den femte största ägaren på Stockholmsbörsen...

  • Skrivet juni 27, 2016
  • 0
 • Ekonomi | Låga kostnader och ökad premieinkomst

  Under första halvåret 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 4,1 (5,6) procent och en solvensgrad på 215 (210) procent.Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,2 procent, mätt på rullande 12 månader. Premieinkomsterna har...

  • Skrivet augusti 28, 2015
  • 0