Alla inlägg taggade "Anknytningsärenden"

  • Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

    Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket. Ansökan om uppehållstillstånd för en person...

    • Skrivet april 25, 2021
    • 0