All posts tagged "Ansvar"

 • Familjer kan komma att sägas upp om barnen begår brott

  Regeringen har i dag beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om tryggare bostads­områden, utred­ningen ska ta ställ­ning till om det ska bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott. Genom tilläggs­direktiven ändras utred­ningens uppdrag när det...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Fler litar på att Skatteverket upptäcker fusk

  Fler litar på att Skatteverket upptäcker fusk i folkbokföringen, allt fler har förtroende för att Skatteverket skulle upptäcka om någon fuskade med folkbokföringen och 95 procent känner ett moraliskt ansvar att hålla sig till folkbokföringsreglerna. Det visar...

  • Posted februari 14, 2023
  • 0
 • Vem ska skotta och sanda

  De flesta drömmer nog om en vit vinter. Visst är det härligt med lite ljus i mörkret, men med kyla och snö kommer också risk för halka och andra typer av olyckor. Vad har bostadsrättsföreningen egentligen för...

  • Posted januari 6, 2023
  • 0
 • Experter om ungas sex

  Experter om ungas sex, flickor skulle ta ansvar för både sig själva och pojkarna, flickorna skulle ta ansvar för både sin och pojkarnas sexualitet och sexuella hälsa. Det var däremot ingen idé att begära av pojkarna att...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete

  Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll, för att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Allt fler chefer tar ansvar för den hållbara omställningen

  Trenden är tydlig, allt fler svenska chefer har ett hållbarhetsansvar. Sju av tio chefer svarar att hållbarhet ingår i deras uppdrag, dessvärre ökar inte tydligheten kring vad cheferna förväntas uppnå i samma takt. Endast hälften av cheferna...

  • Posted november 5, 2022
  • 0
 • Ökat ansvar för arbetsmiljö kräver lagändring

  Nu presenterades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. TCO välkomnar förslaget om att uppdragsgivare ska få ett ökat ansvar för arbetsmiljön. Det är avgörande för att exempelvis frilansande journalister och andra egenföretagare ska få...

  • Posted augusti 26, 2022
  • 0
 • Barns trygghet är vuxnas ansvar

  I dagarna slår skolorna upp sina portar. För många barn i Halland, med föräldrar som har svårt att kontrollera sitt drickande, är återgången till skolan en befrielse. Det är extra viktigt att andra vuxna ser och finns...

  • Posted augusti 20, 2022
  • 0
 • Nu börjar häckningsperioden för måsarna

  Fiskmåsen häckar i olika miljöer, i närheten av vatten men också i våra stadsmiljöer. Nu börjar häckningsperioden för måsarna, vilket gör att de kommer att bli alltmer synliga i våra stadsmiljöer. – Staden med hustak och parker...

  • Posted maj 2, 2022
  • 0
 • Ökat engagemang för beredskap till följd av kriget

  Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många känner ett ökat engagemang och ansvar för Sveriges och sin egen beredskap. Samtidigt behöver informationen om hur det säkerhetspolitiska läget kan påverka människor bli bättre, särskilt på lokal nivå....

  • Posted april 7, 2022
  • 0