Alla inlägg taggade "Antibiotika"

 • Kraftigt minskad försäljning av antibiotika

  Under 2020 minskade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 17 procent jämfört med året innan. Minskningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år. Statistiken som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar att den totala...

  • Skrivet januari 27, 2021
  • 0
 • Nytt vapen mot bakteriella infektioner

  Vad händer om vattenlöslig och icke vattenlöslig antibiotika kombineras i medicinteknik, till exempel sårförband? Fram till nyligen har forskare inte kunnat besvara den frågan, för de har inte lyckats med det. Nu har KTH-professorn Michael Malkoch och...

  • Skrivet november 15, 2020
  • 0
 • Antibiotikaanvändningen i norska laxodlingar fortsätter att sjunka

  Norskt havsbruk använder mindre antibiotika än någon annan animalisk proteinproduktion. 2019 hade norska laxodlingar mer eller mindre uteslutit användandet av antibiotika. Ny statistik från den årliga rapporten NORM-VET om antibiotikaanvändandet i norskt havsbruk bekräftar att laxindustrins minimering...

  • Skrivet oktober 22, 2020
  • 0
 • Försäljning av antibiotika till hund fortsätter att minska

  Försäljningen av antibiotika för användning till hund har minskat med två tredjedelar sedan 2006. Det är en av de tydliga tendenserna i årets Svarmrapport. För tjugonde året publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rapporten som sammanställer data om...

  • Skrivet juni 21, 2020
  • 0
 • I Sverige kan vi bota sjukdomar utan antibiotika

  Att begränsa antibiotikaresistens är en livsviktig fråga för oss alla. Den berör både människor och djur, och resistenta bakterier kan smitta mellan människa och djur. Redan idag dör människor, även i Sverige, av antibiotikaresistenta bakterier. Många av...

  • Skrivet december 8, 2019
  • 0
 • Ny ersättningsmodell för antibiotika viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. Därför fortsätter vi att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera en...

  • Skrivet juni 20, 2019
  • 0
 • Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

  Varje år dör 33 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer råda bot på genom att skydda antibiotikan. Varje sekund, minut och...

  • Skrivet november 13, 2018
  • 0
 • Många positiva trender i regionens miljöarbete

  Minskad energianvändning, ökad användning av förnybara drivmedel och minskad utskrivning av antibiotika, det är några exempel på vad Region Örebro läns miljöarbete resulterat i. Men det saknas inte utmaningar på miljöområdet. Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner och...

  • Skrivet oktober 19, 2018
  • 0
 • Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

  Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektivoch visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs. En sammanställning av antibiotikaförsäljningen till...

  • Skrivet september 15, 2018
  • 0
 • Nytt sätt att behandla bakterieinfektioner kan öka effektiviteten av antibiotika

  Tyska och svenska forskare visar i en ny studie hur man genom att snabbt växla mellan två olika antibiotika drastiskt kan öka deras förmåga att döda bakterier samt bromsa resistensutvecklingen. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS....

  • Skrivet september 11, 2018
  • 0