Alla inlägg taggade "Antibiotikaresistens"

 • Proteinstrukturer ger vidhäftningsförmåga till antibiotikaresistenta bakterier

  Forskare vid Umeå universitet har deltagit i ett internationellt samarbete som har avslöjat den molekylära strukturen och mekanismen vid bildandet av en speciell och tidigare okänd typ av sicksack-formad pili-struktur som finns hos bakterien Acinetobacter baumannii. De...

  • Skrivet juli 20, 2022
  • 0
 • Smartphone-app lanseras i kampen mot antibiotikaresistens

  Läkare Utan Gränser lanserar smartphone-applikationen Antibiogo, som förenklar diagnostisering av antibiotikaresistens. Det CE-certifierade diagnostiska verktyget har utvecklats för att möta behoven i låg- och medelinkomstländer och kommer nu att införas i organisationens projekt och framöver göras tillgängligt...

  • Skrivet juni 18, 2022
  • 0
 • Försäljningen av antibiotika ökade under sista kvartalet 2021

  Under sista kvartalet förra året ökade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 14,7 procent jämfört med samma period året innan. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år. Den totala försäljningen av...

  • Skrivet februari 6, 2022
  • 0
 • Omfattande nationella insatser mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa, och uppgår enligt beräkningar i en nyligen publicerad studie i The Lancet till minst en miljon dödsfall i världen årligen. En rad viktiga insatser kommer att...

  • Skrivet januari 21, 2022
  • 0
 • Antibiotika – Sverige lägst inom EU för elfte året

  Sveriges bönder använder, för elfte året i rad, minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visas i Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. Friska djur behöver inte antibiotika Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete...

  • Skrivet december 7, 2021
  • 0
 • Halloumiskam typiskt svenskt

  Känner du skam när du lägger en halloumi på grillen? Liksom flygskam och klädskam är också ”halloumiskam” ett ursvenskt begrepp. – Det är något svenskt över skammen, säger Kristofer Hansson, etnolog vid Malmö universitet. Sommaren 2019 blåste...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Antibiotikaresistens från slumpmässiga DNA-sekvenser

  En viktig och fortfarande obesvarad fråga är hur nya gener som orsakar antibiotikaresistens uppstår. Svenska och amerikanska forskare visar i en ny studie hur nya gener som ger resistens kan uppstå från helt slumpmässiga DNA-sekvenser. Resultaten presenteras...

  • Skrivet januari 10, 2021
  • 0
 • Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten

  Avloppsvatten är sannolikt en viktig orsak till att antibiotikaresistenta bakterier sprids i miljön. Det visar forskning från en studie som har gjorts inom Region Örebro län. ”Det är oerhört viktigt att övervaka och följa spridningen av dessa...

  • Skrivet oktober 7, 2020
  • 0
 • Säkra diagnosverktyg och korrekt behandling är avgörande i arbetet att förhindra antibiotikaresistens

  På sakliga grunder ställer vi oss frågande till smittskyddsläkare Peter Nolskogs uttalande i SVT om att ”okända” könssjukdomen Mycoplasma genitalium inte ska behandlas. SVT lokalt skriver den 10 december 2019 i artikeln som rubriceras ”Läkaren om den okända könssjukdomen”:...

  • Skrivet december 15, 2019
  • 0
 • I Sverige kan vi bota sjukdomar utan antibiotika

  Att begränsa antibiotikaresistens är en livsviktig fråga för oss alla. Den berör både människor och djur, och resistenta bakterier kan smitta mellan människa och djur. Redan idag dör människor, även i Sverige, av antibiotikaresistenta bakterier. Många av...

  • Skrivet december 8, 2019
  • 0