Alla inlägg taggade "Antibiotikaresistens"

 • Halloumiskam typiskt svenskt

  Känner du skam när du lägger en halloumi på grillen? Liksom flygskam och klädskam är också ”halloumiskam” ett ursvenskt begrepp. – Det är något svenskt över skammen, säger Kristofer Hansson, etnolog vid Malmö universitet. Sommaren 2019 blåste...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Antibiotikaresistens från slumpmässiga DNA-sekvenser

  En viktig och fortfarande obesvarad fråga är hur nya gener som orsakar antibiotikaresistens uppstår. Svenska och amerikanska forskare visar i en ny studie hur nya gener som ger resistens kan uppstå från helt slumpmässiga DNA-sekvenser. Resultaten presenteras...

  • Skrivet januari 10, 2021
  • 0
 • Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten

  Avloppsvatten är sannolikt en viktig orsak till att antibiotikaresistenta bakterier sprids i miljön. Det visar forskning från en studie som har gjorts inom Region Örebro län. ”Det är oerhört viktigt att övervaka och följa spridningen av dessa...

  • Skrivet oktober 7, 2020
  • 0
 • Säkra diagnosverktyg och korrekt behandling är avgörande i arbetet att förhindra antibiotikaresistens

  På sakliga grunder ställer vi oss frågande till smittskyddsläkare Peter Nolskogs uttalande i SVT om att ”okända” könssjukdomen Mycoplasma genitalium inte ska behandlas. SVT lokalt skriver den 10 december 2019 i artikeln som rubriceras ”Läkaren om den okända könssjukdomen”:...

  • Skrivet december 15, 2019
  • 0
 • I Sverige kan vi bota sjukdomar utan antibiotika

  Att begränsa antibiotikaresistens är en livsviktig fråga för oss alla. Den berör både människor och djur, och resistenta bakterier kan smitta mellan människa och djur. Redan idag dör människor, även i Sverige, av antibiotikaresistenta bakterier. Många av...

  • Skrivet december 8, 2019
  • 0
 • Ny ersättningsmodell för antibiotika viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. Därför fortsätter vi att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera en...

  • Skrivet juni 20, 2019
  • 0
 • Svårdetekterad antibiotikaresistens underskattat kliniskt problem

  I de flesta fall när en bakterie behandlas med antibiotika som den är känslig emot så fungerar behandlingen. Men ibland fungerar inte det valda antibiotikat och en av förklaringarna till detta är heteroresistens, ett fenomen som forskare...

  • Skrivet februari 12, 2019
  • 0
 • Sjukhusmat med importerad kyckling riskerar öka antibiotikaresistens

  Medan många sjukhus runt om i Sverige kämpar med att motverka multiresistenta bakterier serveras patienterna importerad, antibiotikabehandlad kyckling. Det visar en kartläggning som branschorganisationen Svensk Fågel har genomfört. Endast 5 serverar 100 procent svensk kyckling Knappt en...

  • Skrivet juli 27, 2018
  • 0
 • Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

  Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU, den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer. Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet. – Arbetet mot antibiotikaresistens är en av...

  • Skrivet maj 5, 2018
  • 0
 • Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett globalt och växande problem inom sjukvården, för att kunna undvika ytterligare resistensutveckling är det viktigt att förstå var och hur antibiotikaresistens hos bakterier uppstår. Ny forskning från Uppsala universitet...

  • Skrivet april 29, 2018
  • 0