All posts tagged "Antibiotikaresistens"

 • Strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs

  Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs nu, till att gälla fram till utgången av år 2025. – Resistenta bakterier respekterar inga landsgränser och redan i dag är tillgången till effektiva antibiotika hotad. I Sverige har...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Proteinstrukturer ger vidhäftningsförmåga till antibiotikaresistenta bakterier

  Forskare vid Umeå universitet har deltagit i ett internationellt samarbete som har avslöjat den molekylära strukturen och mekanismen vid bildandet av en speciell och tidigare okänd typ av sicksack-formad pili-struktur som finns hos bakterien Acinetobacter baumannii. De...

  • Posted juli 20, 2022
  • 0
 • Smartphone-app lanseras i kampen mot antibiotikaresistens

  Läkare Utan Gränser lanserar smartphone-applikationen Antibiogo, som förenklar diagnostisering av antibiotikaresistens. Det CE-certifierade diagnostiska verktyget har utvecklats för att möta behoven i låg- och medelinkomstländer och kommer nu att införas i organisationens projekt och framöver göras tillgängligt...

  • Posted juni 18, 2022
  • 0
 • Försäljningen av antibiotika ökade under sista kvartalet 2021

  Under sista kvartalet förra året ökade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 14,7 procent jämfört med samma period året innan. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år. Den totala försäljningen av...

  • Posted februari 6, 2022
  • 0
 • Omfattande nationella insatser mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa, och uppgår enligt beräkningar i en nyligen publicerad studie i The Lancet till minst en miljon dödsfall i världen årligen. En rad viktiga insatser kommer att...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Antibiotika – Sverige lägst inom EU för elfte året

  Sveriges bönder använder, för elfte året i rad, minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visas i Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. Friska djur behöver inte antibiotika Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete...

  • Posted december 7, 2021
  • 0
 • Halloumiskam typiskt svenskt

  Känner du skam när du lägger en halloumi på grillen? Liksom flygskam och klädskam är också ”halloumiskam” ett ursvenskt begrepp. – Det är något svenskt över skammen, säger Kristofer Hansson, etnolog vid Malmö universitet. Sommaren 2019 blåste...

  • Posted juni 2, 2021
  • 0
 • Antibiotikaresistens från slumpmässiga DNA-sekvenser

  En viktig och fortfarande obesvarad fråga är hur nya gener som orsakar antibiotikaresistens uppstår. Svenska och amerikanska forskare visar i en ny studie hur nya gener som ger resistens kan uppstå från helt slumpmässiga DNA-sekvenser. Resultaten presenteras...

  • Posted januari 10, 2021
  • 0
 • Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten

  Avloppsvatten är sannolikt en viktig orsak till att antibiotikaresistenta bakterier sprids i miljön. Det visar forskning från en studie som har gjorts inom Region Örebro län. ”Det är oerhört viktigt att övervaka och följa spridningen av dessa...

  • Posted oktober 7, 2020
  • 0
 • Säkra diagnosverktyg och korrekt behandling är avgörande i arbetet att förhindra antibiotikaresistens

  På sakliga grunder ställer vi oss frågande till smittskyddsläkare Peter Nolskogs uttalande i SVT om att ”okända” könssjukdomen Mycoplasma genitalium inte ska behandlas. SVT lokalt skriver den 10 december 2019 i artikeln som rubriceras ”Läkaren om den okända könssjukdomen”:...

  • Posted december 15, 2019
  • 0