All posts tagged "Arbertslöshetsförsäkring"

  • En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

    Regeringen föreslår i en proposition att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Det föreslås även att den tillfälliga möjligheten för regeringen att meddela undantag från den så kallade femårsregeln för företagare ska...

    • Posted mars 19, 2023
    • 0