All posts tagged "Arbetsförmedlingen"

 • En reformering för de som inte behöver den

  I en ny rapport från IFAU ifrågasätts själva grunden för reformeringen av Arbetsförmedlingen och våra farhågor besannas; de som står långt från arbetsmarknaden ser ut att missgynnas och arbetslösa utanför tätorter kan komma att bli lämnade utan...

  • Posted april 23, 2021
  • 0
 • Regeringen och Arbetsförmedlingen missar äldres högre risk för långtidsarbetslöshet

  Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Detta avspeglas dock varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar, visar Riksrevisionens senaste granskning. Arbetsförmedlingen har under lång tid bedömt att äldre arbetssökande...

  • Posted mars 30, 2021
  • 0
 • Nu går fler till nytt jobb än till Arbetsförmedlingen

  Under vecka 10 har totalt 1 697 fler arbetssökande fått arbete jämfört med nytillkomna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Trots det är nettotalen så här långt under 2021 negativa och långtidsarbetslösheten fortsätter att öka till nya rekordnivåer. – På...

  • Posted mars 28, 2021
  • 0
 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 4 servicekontor

  I mars tar ytterligare fyra av Statens servicecenters servicekontor i Fagersta, Karlskoga, Trelleborg och Örebro över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 92 servicekontor denna service. Syftet med införandet är att...

  • Posted mars 1, 2021
  • 0
 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ytterligare 12 servicekontor

  I december tar ytterligare 12 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Vid årsskiftet erbjuder 81 servicekontor denna service. Syftet med införandet är att arbetssökande och arbetsgivare ska få...

  • Posted november 26, 2020
  • 0
 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoret i Vivalla

  Den 1 oktober tar Statens servicecenters servicekontor vid Vivalla i Örebro över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Syftet med införandet...

  • Posted september 30, 2020
  • 0
 • Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor

  Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att...

  • Posted september 21, 2020
  • 0
 • Var är krisstödet till statsförvaltningen

  Regeringen har mestadels fått beröm för sina snabba beslut i hanteringen de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin, men Fackförbundet ST menar att regeringen missar att se om sitt eget närmsta hus. När det gäller de statliga myndigheternas resurser...

  • Posted april 15, 2020
  • 0
 • Arbetsförmedlares attityder och sätt att arbeta påverkar den arbetssökandes chans att få jobb

  De arbetsförmedlare som är mest inriktade mot jobbsökande åtgärder är också bäst på att få arbetssökande att hitta ett jobb, visar Riksrevisionens nya granskning. Arbetsförmedlarna har en viktig roll i att genomföra arbetsmarknadspolitiken och ska omsätta den...

  • Posted mars 6, 2020
  • 0
 • Delat ansvar för arbetsmarknadspolitiken riskerar att bli kommunens ansvar

  Det måste finnas glasklara ansvarsgränser mellan kommunerna och staten för den framtida arbetsmarknadspolitiken. Utan en tydlig ansvarsfördelning riskerar svaga grupper som idag står långt bort från arbetsmarknaden att få det ännu svårare, menar Vision. Vision välkomnar utredningen...

  • Posted november 21, 2019
  • 0