All posts tagged "Arbetsmarknaden"

 • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

  Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år. – Trots ett relativt försvagat konjunkturläge är det...

  • Posted februari 11, 2024
  • 0
 • Nytt program möter arbetsmarknadens behov

  Nytt program möter arbetsmarknadens behov, av kunskap om social hållbarhet. Till hösten startar Örebro universitet ett nytt program för dig som vill jobba med genus och social hållbarhet, i Sverige eller utomlands. – Vi har skapat ett unikt program...

  • Posted januari 22, 2024
  • 0
 • Arbetslösheten ökar bland högskoleutbildade

  Arbetslösheten ökar nu i flera akademikergrupper, liksom antalet varsel. Det visar ny statistik från Saco, där värst drabbade är unga samt utrikesfödda akademiker. Den svenska arbetsmarknaden har under det gångna året visat på överraskande motståndskraft med hänsyn...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras

  Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras, för att bättre matcha arbetsmarknadens behov. Idag är det brist på gymnasialt yrkesutbildade inom flera områden på arbetsmarknaden. Samtidigt tar det tid för många ungdomar och vuxna att få ett jobb...

  • Posted november 1, 2023
  • 0
 • AI skapar förändringar på arbetsmarknaden

  AI skapar förändringar på arbetsmarknaden, fler än var fjärde tror de behöver kompetensutveckling. Kompetenskraven på arbetsmarknaden accelereras av den snabba teknikutvecklingen. Industrin automatiseras och artificiell intelligens (AI) får en alltmer framträdande roll i våra liv. Nästan var...

  • Posted oktober 28, 2023
  • 0
 • Arbetsmarknaden i Norden behöver enklare skatteregler

  Det nordiska skatteavtalet måste förenklas om man vill öka arbetskraftens fria rörlighet i Norden. Det sägs i en färsk rapport, som också ger förslag på konkreta åtgärder för hur detta ska gå till.  För fyra år sedan...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Svenska utlandsveteraner klarar sig bra på arbetsmarknaden

  Svenska utlandsveteraner etablerar sig väl på arbetsmarknaden efter avslutad tjänstgöring. Det slås fast i en ny avhandling från Umeå universitet och Företagsforskarskolan, där Peter Bäckström, doktorand i nationalekonomi, har studerat hur det går för svenska utlandsveteraner efter...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Jobbpaket för att möta utmaningar på arbetsmarknaden

  Det allmänna läget i ekonomin präglas av hög inflation och höga räntor, detta förväntas innebära nya utmaningar på arbetsmarknaden. För att möta utmaningarna föreslår regeringen bland annat satsningar på vuxenutbildning i vårändringsbudgeten och kommuner med hög arbetslöshet...

  • Posted maj 3, 2023
  • 0
 • Överenskommelse ökar arbetsmarknaden för maskinförare

  Parterna i yrkesnämnderna BYN och TYA har uppdaterat tidigare överenskommelse om att erkänna varandras respektive grundutbildningar till förare av mobila maskiner. Genom den nyuppdaterade överenskommelsen är det möjligt för en maskinförare att ta anställning inom samtliga branscher...

  • Posted april 19, 2023
  • 0
 • Samordnat stöd gör skillnad för personer

  Samordnat stöd gör skillnad för personer långt ifrån arbetsmarknaden, personer som får samordnade insatser från samordningsförbunden kommer närmare arbetsmarknaden. De ser mer positivt på sina möjligheter till arbete och självförsörjning än de som inte får det. Fler...

  • Posted april 3, 2023
  • 0