All posts tagged "Årets gröna kommun"

  • Sveriges bönder utser Årets gröna kommun

    Vilken kommun i Sverige är bäst på att skapa förutsättningar för det gröna näringslivet? En kommuns inställning och beslut är ofta avgörande för om en lantbrukare vågar satsa eller inte. Nu utser Sveriges bönder för första gången...

    • Posted oktober 9, 2017
    • 0