All posts tagged "Årskurs 9"

 • Slutbetygen för årskurs 9 på samma nivå som före pandemin

  Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående läsår men på samma nivå som 2018/19, före pandemin. Det visar statistik från...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Årets betygsresultat för elever i årskurs 9

  Årets betygsresultat för elever i årskurs 9 i Örebro kommuns skolor, årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 76 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Eleverna i årskurs 9 har sedan...

  • Posted juni 27, 2022
  • 0
 • Slutbetygen för årskurs 9 är stabila under pandemin

  Slutbetygen för eleverna i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som förra läsåret, det bekräftas nu i Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat marginellt, en större andel...

  • Posted oktober 12, 2021
  • 0
 • Årets betygsresultat för årskurs 9

  Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att läsåret präglats av pandemin har samtliga skolor höjt sina resultat termin för termin. – Det...

  • Posted juni 23, 2021
  • 0
 • Förbättrade betygsresultat i årskurs 9

  Årets betygsresultat i årskurs 9 visar en ökning med tre procentenheter jämfört med fjolårets resultat. Över hälften av skolorna har förbättrat sina resultat. Bland annat Västra Engelbrektsskolan har ökat andelen behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram från 51...

  • Posted juni 18, 2019
  • 0
 • Årets betygsresultat för årskurs 9

  Årets betygsstatistik för årskurs 9 i kommunala grundskolor visar lägre resultat än de senaste åren. Under läsåret har särskilda insatser riktats till de elever som behöver dem mest och många har gjort stora framsteg. De bakomliggande orsakerna...

  • Posted juni 27, 2018
  • 0
 • Viktigt att förhindra fusk på nationella prov

  Den här veckan skriver ungefär 100 000 elever i årskurs 9 det nationella provet i svenska. Totalt genomförs närmare en miljon prov varje år. Förra våren kom elever över proven i förväg som de fotograferade och spred...

  • Posted mars 13, 2018
  • 0
 • Dags för nationella prov i engelska för årskurs nio

  Under vecka 17 är det dags för nationella prov i engelska för dig som går i årskurs 9. Känner du dig stressad? Ta det lugnt! Gymnasium.se förklarar provets upplägg och ger tips på hur du på bästa...

  • Posted april 22, 2017
  • 0
 • Så förbereder du dig för nationella proven i svenska

  Nu i mars är det dags för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för dig som går i årskurs 9. Vilka delar består proven av? Hur ska du göra för att bli förberedd? Här delar...

  • Posted mars 9, 2017
  • 0