Alla inlägg taggade "Artifciell Intelligens"

  • Satsning på att stärka utvecklingen inom AI

    Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd satsar en miljon kronor på att vässa den regionala kompetensen avseende affärs- och organisationsutveckling inom Artificiell Intelligens, AI. – Inom Örebroregionen har vi gjort stora satsningar på AI under de senaste åren...

    • Skrivet juni 4, 2021
    • 0