All posts tagged "Artrikedom"

  • Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

    Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av...

    • Posted juni 26, 2022
    • 0