Alla inlägg taggade "Artskydd"

 • Artskyddsutredningen – ett steg i rätt riktning

  Artskyddsutredningen har nu slutredovisats av dess ordförande Lars Tysklind (L). Utredningen är sprungen ur Januariavtalet, där bland annat Centerpartiet tryckt på för att stärka äganderätten. Direktiven gav ingen möjlighet till ändringar i lagstiftningen som rör jakt, fiske...

  • Skrivet juni 15, 2021
  • 0
 • EU-dom skärper skyddet av arter

  Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger...

  • Skrivet mars 5, 2021
  • 0
 • Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tolkar gemensamt en ny dom om artskyddet i skogen

  Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurkla den 1 februari 2017 innebar en förändrad bedömning av de nationella artskyddsreglerna. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beskriver nu en gemensam tolkning av vilka konsekvenser domen får för artskyddet. Domen gällde en avverkning...

  • Skrivet mars 29, 2017
  • 0