All posts tagged "Astma"

 • Naturen kan minska behovet av medicin

  Naturen kan minska behovet av medicin mot astma och psykofarmaka. En ny studie visar att naturen kan ha positiva effekter på astma och mental hälsa, forskare vid New York Medical College undersökte sambandet mellan naturen och behovet...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Antibiotika tidigt i livet kopplas till ökad risk för allergi

  Risken att utveckla astma och eksem är högre hos barn som behandlats med antibiotika under sina första 18 levnadsmånader än för barn som inte har fått antibiotika. Det visar en studie från forskningsprojektet Northpop inom Umeå universitet...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Elitskidåkare drabbas ofta och tidigt av andningsbesvär

  Mer än var fjärde skidåkare vid riksidrottsgymnasierna har astma, visar en avhandling vid Umeå universitet. Det är betydligt fler än andra i samma ålder. Besvären debuterar ofta strax före eller i de tidiga tonåren. En stor andel...

  • Posted juli 2, 2021
  • 0
 • Frukt och grönt till barn med astma positivt för lungfunktionen

  Barn med astma som äter en kost rik på antioxidanter, som frukt och grönsaker, uppvisar bättre lungfunktion i tonåren, visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden. Så många som 160 000 barn och ungdomar beräknas ha astma...

  • Posted maj 19, 2020
  • 0
 • Nya siffror – så många får pollenvaccin i varje region

  Runt tre miljoner människor har pollenallergi. I år är läget mer problematiskt än vanligt när fler riskerar att behöva vara borta från jobb och skola, eftersom pollensymptom kan likna symtom vid covid-19. Många skulle kunna må mycket...

  • Posted april 29, 2020
  • 0
 • Ojämlik allergivård skapar onödigt lidande

  Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer...

  • Posted maj 7, 2019
  • 0
 • Rökande mormor men inte farmor ökar risk för astma hos barnbarn

  Barn löper ökad risk att drabbas av astma om mormor har rökt under sin graviditet för länge sedan, även om barnets mamma är helt rökfri. Däremot har det ingen betydelse om barnets farmor har varit rökare. Det...

  • Posted juni 14, 2018
  • 0
 • Ny studie: Patienter med svår astma träffar sällan en läkare

  Ny studie: Patienter med svår astma träffar sällan en läkare trots att varannan patient har en okontrollerad sjukdom. Tisdagen den 1 maj infaller världsastmadagen, en dag som syftar till att uppmärksamma och informera om astma, en av...

  • Posted april 28, 2018
  • 0
 • Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

  Huruvida amning kan skydda mot astma och allergier har länge debatterats. I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, visar forskare att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken...

  • Posted november 19, 2017
  • 0
 • Låginkomsttagare värst drabbade av astma

  Det finns stora socioekonomiska skillnader vid astmasjukdom, svenskar som befinner sig i ekonomisk kris löper 60 procent större risk att insjukna än höginkomsttagare. Samtidigt är risken att dö i astma upp till tio gånger större i glesbygden....

  • Posted maj 26, 2017
  • 0