All posts tagged "Asylsökande"

 • Prognos för antalet asylsökande oförändrad

  Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, är Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande oförändrad. Bedömningen är fortsatt att cirka 12 000 personer, söker asyl i Sverige i år respektive nästa år. – I dagsläget...

  • Posted april 24, 2024
  • 0
 • Fler asyl­sö­kande i Europa men fortsatt minskning i Sverige

  Förra året sökte över 1,1 miljoner personer asyl i Europa, den högsta noteringen sedan 2015-2016. Men Sveriges andel av de asylsökande fortsätter att minska, och Migrationsverket skriver återigen ner prognosen för kommande år. – Även om antalet...

  • Posted februari 8, 2024
  • 0
 • Färre asylsökande väntas till Sverige

  Antalet asylsökande i Europa har ökat kraftigt sedan förra hösten, i Sverige går utvecklingen i motsatt riktning och Migrationsverket skriver ner prognosen ytterligare för åren 2023 och 2024. – Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i...

  • Posted oktober 23, 2023
  • 0
 • Migrationsverket sänker prognosen för asylsökande

  Migrationsverkets prognos för kommande år visar den lägsta nivån av förstagångsansökningar för asyl, bortsett från pandemiåren under hela 2000-talet. Planeringsantagandet för asylsökanden sänks med 2000 ansökningar per år för hela prognosperioden, vilket innebär ett antagande om ca...

  • Posted juli 28, 2023
  • 0
 • Utrikesfödda ensamstående mammor är försummade i Sverige

  Enligt en rapport från Rädda Barnen är asylsökande och nyanlända ensamstående mammors situation särskilt utsatt i Sverige, rapporten är författad av Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet. ”Min förhoppning är att den här gruppen medvetandegörs, inte minst...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Asylsökande ska bo i statliga boenden

  Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion, nu har delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) skickats ut på remiss. – Förslagen som nu går ut på remiss syftar till att göra asyl­processen...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

  Migrationsverkets huvudscenario är fortsatt att cirka 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år, samtidigt sänks prognosen för antalet asylsökande för både 2023 och 2024. – Jämfört med tidigare kan vi se att asylsökande...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Rädda Barnen släpper ny rapport

  På det som brukar kallas årets fattigaste dag, dagen innan barnbidraget den 19 januari, släpper Rädda Barnen en rapport som belyser hur asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor ser på sin egen och sina barns livsvillkor. Den finansiella...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Statliga boenden och deltagande i introduktion

  Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion, migrationsminister Maria Malmer Stenergard tog igår emot ett del­betänkande om mot­tagande av asyl­sökande under hela asyl­tiden i Sverige. Utredningen före­slår bland annat krav på att asyl­sökande ska...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Litauen: Läkare Utan Gränser bevittnar våld, övergrepp och psykisk ohälsa i förvaren

  Fler än 2 500 asylsökande och migranter hålls i förvar under inhumana förhållanden i Litauen, nio månader efter att de korsat gränsen från Belarus. Läkare Utan Gränser är extremt oroade över effekten som det långvariga frihetsberövandet har...

  • Posted maj 10, 2022
  • 0