All posts tagged "Asylsökande"

 • Utrikesfödda ensamstående mammor är försummade i Sverige

  Enligt en rapport från Rädda Barnen är asylsökande och nyanlända ensamstående mammors situation särskilt utsatt i Sverige, rapporten är författad av Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet. ”Min förhoppning är att den här gruppen medvetandegörs, inte minst...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Asylsökande ska bo i statliga boenden

  Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion, nu har delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) skickats ut på remiss. – Förslagen som nu går ut på remiss syftar till att göra asyl­processen...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

  Migrationsverkets huvudscenario är fortsatt att cirka 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år, samtidigt sänks prognosen för antalet asylsökande för både 2023 och 2024. – Jämfört med tidigare kan vi se att asylsökande...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Rädda Barnen släpper ny rapport

  På det som brukar kallas årets fattigaste dag, dagen innan barnbidraget den 19 januari, släpper Rädda Barnen en rapport som belyser hur asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor ser på sin egen och sina barns livsvillkor. Den finansiella...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Statliga boenden och deltagande i introduktion

  Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion, migrationsminister Maria Malmer Stenergard tog igår emot ett del­betänkande om mot­tagande av asyl­sökande under hela asyl­tiden i Sverige. Utredningen före­slår bland annat krav på att asyl­sökande ska...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Litauen: Läkare Utan Gränser bevittnar våld, övergrepp och psykisk ohälsa i förvaren

  Fler än 2 500 asylsökande och migranter hålls i förvar under inhumana förhållanden i Litauen, nio månader efter att de korsat gränsen från Belarus. Läkare Utan Gränser är extremt oroade över effekten som det långvariga frihetsberövandet har...

  • Posted maj 10, 2022
  • 0
 • Örebro län tar emot många asylsökande

  Under första månaden efter Rysslands invasion av Ukraina har ungefär 29 000 personer sökt asyl i Sverige, sett till folkmängd har Örebro län hittills tagit emot en stor del. Enligt UNHCR har 4,2 miljoner människor hittills flytt från kriget i Ukraina....

  • Posted april 8, 2022
  • 0
 • Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

  En majoritet av asylsökande barn och unga uppger att de mår bra och att de tycker att skolan är viktig. Det visar en enkätundersökning bland asylsökande i åldern 12–20 år. Samtidigt pekar resultaten på sämre hälsa och...

  • Posted november 26, 2021
  • 0
 • Massgripanden av tusentals personer i Libyen

  Libyska säkerhetsstyrkor har gripit runt 5 000 migranter, flyktingar och asylsökande i Tripoli under de senaste dagarna. Antalet personer som blivit inlåsta i förvar sedan 1 oktober har mer än tredubblats. Förvaren är överfulla och det råder...

  • Posted oktober 11, 2021
  • 0
 • Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd

  Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats....

  • Posted augusti 26, 2021
  • 0